Rozwód a separacja

Należy zacząć od rozróżnienia tych dwóch pojęć, jakimi są rozwód i separacja. Nie są one tożsame, bowiem więcej je dzieli niż łączy.

Rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa z tytułu orzecznictwa sądu. Natomiast separacja to uchylenie wspólnoty małżeństwa. Po ogłoszeniu rozwodu, byli małżonkowie mogą zawrzeć związek małżeński z inną osobą, w przypadku separacji nie ma takiej możliwości.

Rozwód jest ostatecznym werdyktem, rozwiązującym małżeństwo, a separacja może zostać zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków.

Zarówno orzeczenie separacji, jak i rozwodu, powoduje ustanie wspólnoty majątkowej między małżonkami. Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, nie tylko przy rozwodzie, ale i separacji. 

Co zrobić, aby rozpocząć postępowanie rozwodowe?

Aby rozpocząć postępowanie rozwodowe, należy złożyć do sądu pismo formalne, czyli pozew. Powinien on zawierać podstawowe informacje na temat powoda i pozwanego, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania czy PESEL. Oprócz tego należy zaznaczyć, czy powód wnosi o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania.

Kolejną istotną kwestią jest uzasadnienie pozwu. Powód zobligowany jest do podania powodów, które wskazują na to, że doszło do całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Należy pamiętać o tym, że popełnienie błędów formalnych w pozwie, zaowocuje wezwaniem do korekty nieprawidłowości, co wydłuży czas postepowania.

Rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód może zostać orzeczony, gdy zostanie spełniony następujący warunek – trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Podczas postępowania rozwodowego sąd sprawdza, czy między małżonkami występują więzi:

  • Emocjonalne,
  • Fizyczne,
  • Ekonomiczne.

Do kompletnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego dochodzi w momencie, gdy wszystkie, wyżej wspomniane, więzi zostają utracone.

Rozstrzyganie sądu

Sąd podczas postępowania rozwodowego rozstrzyga o rozwiązaniu małżeństwa. Jeśli strony posiadają wspólne potomstwo, to orzeka on również o podziale władzy rodzicielskiej oraz alimentach dla dzieci. Ponadto sąd może rozstrzygnąć kwestie podziału majątku, w trakcie sprawy rozwodowej. Może to jednak nastąpić, gdy obie strony złożą odpowiedni wniosekpotwierdzający obopólną zgodę na podział. Zwykle jednak sąd skupia się głównie na istocie sprawy rozwodowej czy kwestiach władzy rodzicielskiej. Zazwyczaj podział majątku prowadzony jest w osobnym postepowaniu sądowym.

Pierwszym krokiem do rozwodu jest świadoma i przemyślana decyzja. Prawidłowy pozew pozwoli na rozpoczęcie postępowania sądowego, w którym sąd zdecyduje o trwałym i zupełnym rozpadzie pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, to pojawi się również kwestia władzy rodzicielskiej i alimentów. Natomiast do podziału majątku może dojść podczas rozprawy rozwodowej, jeśli obie strony są zgodne, a podział nie spowoduje nadmiernej zwłoki.

Rozwód jest o wiele łatwiejszy, kiedy uzyska się odpowiednią pomoc. Sprawdź, co mogą dla Ciebie zrobić nasi prawnicy.