Majątek osobisty i wspólny

W małżeństwie funkcjonują niejako trzy majątki: majątek wspólny, majątek osobisty męża i majątek osobisty żony.

Majątkiem osobistymwszystkie dobra, jakie małżonkowie nabyli przed sformalizowaniem związku. Można tym pojęciem objąć również spadek i darowiznę, otrzymane w czasie trwania małżeństwa.

Wszystkie dobra nabyte już po ślubie, wchodzą w skład majątku wspólnego, do którego zalicza się także otrzymywane wynagrodzenia z pracy. Majątku wspólnego nie można podzielić, dopóki trwa wspólność ustawowa. Zwykle udziały w majątku wspólnym są równe, niemniej jednak w wyjątkowych sytuacjach można wnieść o nierówny podział majątku.

Podział majątku polubowny

Podziału majątku można dokonać polubownie, na mocy umowy, ustanawiającej rozdzielność majątkową. W tym celu niezbędna jest wizyta u notariusza, podczas której małżonkowie podpisują umowę. Przed podjęciem takiego kroku, małżonkowie powinni uzgodnić między sobą podział majątku, przygotować projekt aktu notarialnegoocenić jego skuteczność. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy prawnej, aby żadna ze stron nie była pokrzywdzona.

Podział majątku w trakcie rozwodu

W poprzednim artykule wspominaliśmy, że do podziału majątku może dojść również podczas rozprawy rozwodowej. W tym celu należy załączyć do pozwu wniosek o jego przeprowadzenie. W takiej sytuacji również dobrze byłoby, żeby małżonkowie doszli do konsensusu i przemówili jednym głosem, co do podziału majątku. Bowiem sąd bierze pod uwagę to, czy małżonkowie są zgodni w kwestii podziału, czy też nie – jeżeli nie jest przekonany, to do niego nie dojdzie. Niestety do podziału w trakcie rozprawy rozwodowej dochodzi dość rzadko.

Brak porozumienia stron

W przypadku, gdy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku, konieczne jest wniesienie osobnego postepowania sądowego.

Warto zatem nadmienić jakie są sposoby na wyjście z współwłasności.

Pierwszym rozwiązaniem jest fizyczny podział dóbr między małżonkami. Każdemu z małżonków przydzielone są określone rzeczy (np. mąż staje się właścicielem auta, a żona mieszkania).

Można również postanowić, że jeden z małżonków staje się właścicielem jakiegoś dobra, ale spoczywa na nim obowiązek spłaty przeciwnej strony postępowania (np. mąż staję się właścicielem domu, ale musi zapłacić połowę wartości żonie).

Ostatnim rozwiązaniem jest całkowita sprzedaż majątku i podział uzyskanych pieniędzy.

Najczęściej praktykowane są dwa pierwsze rozwiązania. Podczas rozprawy ustala się sposoby spłaty (np. formę ratalną) a także termin, w jakim mają zostać uregulowane zobowiązania.

Podział majątku to niezwykle istotna sprawa, gdy dochodzi do rozwiązania małżeństwa. Można go przeprowadzić albo polubownie – u notariusza, albo spornie, czyli w sądzie. Podział majątku przez akt notarialny jest możliwy nawet w czasie jednej wizyty. Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne, zatem jest to dłuższy proces, który nierzadko jest również skomplikowany.

Jeżeli nie przeczytałeś jeszcze poprzedniego artykułu z tego cyklu, to zapraszamy do lektury: ZOBACZ ARTYKUŁ

 W następnym wpisie poruszymy kolejne tematy związane z postepowaniem rozwodowym. Dlatego odwiedzajcie nas na bieżąco!