Podstawa alimentów

Alimenty to świadczenie, którego podstawą do przyznania jest niesamodzielność dziecka – nie ma ono, jak zadbać o siebie finansowo. Alimenty to nie tylko materialne zaspokojenie potrzeb, ale i wypełnienie obowiązku rodzicielskiego. Co istotne, jeśli owocem małżeństwa, nie jest tylko jedno dziecko, to alimenty przyznawane są osobno na każde dziecko.

Warto nadmienić, że są różne rodzaje oraz sposoby ustalenia alimentów, np.:

  • alimenty na nienarodzone dziecko,
  • alimenty na dziecko niepełnoletnie,
  • alimenty na pełnoletnie dziecko,
  • alimenty na matkę dziecka bez ślubu,
  •  dobrowolne alimenty na dziecko.

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów (tj. tymczasowa ochrona finansowa) jest możliwe w toku postępowania rozwodowego. Odpowiedni wniosek można dołączyć do pozwu. Nie ma powodów do zmartwień, jeśli wspomnianego wniosku nie dołączymy, bowiem można to zrobić na dalszym etapie postępowania. W kwestii zabezpieczenia alimentów, należy pamiętać o wskazaniu usprawiedliwionych potrzeb dziecka lub małżonka, które chce wziąć alimenty na siebie. Konieczne jest także uwzględnieni zarobków drugiej strony.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów to kwestia, która najbardziej interesuje osoby, decydujące się na alimentację. Jest ona uzależniona od dwóch czynników:

  • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Oczywiście zasądzona wysokość alimentów może z czasem ulec zmianie, jeżeli dojdzie do wzrostu potrzeb dziecka. Trudno zatem wskazać dolny czy górny próg wysokości alimentów. Jest to bardzo indywidualna kwestia, o której decyduje sąd.

Pełnoletność a alimenty

Pełnoletnie dzieci, które chcą otrzymywać alimenty, są zobowiązane do złożenia powództwa w sądzie rejonowym. W takiej sytuacji toczy się zwyczajne postepowanie sądowe. W trakcie, którego sąd oceni sytuacje pełnoletniego dziecka oraz możliwości majątkowe zobowiązanego. Pełnoletni musi wykazać, że nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie stabilności finansowej, np. przez to, że wciąż podejmuje nauke.

Obowiązkiem alimentacyjnym objęty jest ojciec bądź matka, wpisani do aktu urodzenia dziecka. Alimenty to nie tylko materialne zabezpieczenie, ale przede wszystkim obowiązek rodzicielski, którego musi przestrzegać zobowiązany. Wysokość alimentów to często sprawa indywidualna i trudno jednoznacznie podać określoną kwotę. Wsparcie finansowe należy dostarczać dziecku do momentu aż nie osiągnie finansowej niezależności.

To już kolejny artykuł z cyklu wpisów o postępowaniu rozwodowym. Napiszcie w komentarzach, czy taka seria Wam się podoba i czy są jeszcze jakieś tematy, które warto poruszyć na blogu!