Zgłoszenie najmu okazjonalnego – kiedy zgłosić?

Zgłoszenia najmu okazjonalnego należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jeśli jest taka chęć ze strony najemca, to właściciel musi mu przedstawić potwierdzenie tego zgłoszenia. 

Zgłoszenie najmu okazjonalnego – ważny przychód 

W tym przypadku nie jest istotna data podpisania umowy lub pobrania opłat w postaci zaliczki czy kaucji. Datą rozpoczęcia najmu jest dzień oddania najemcy lokalu do użytku. Należy również pamiętać o tym, że przychody z tytułu najmu są opodatkowane ryczałtem. 

Zgłoszenie najmu okazjonalnego – konsekwencje 

Nie należy zapominać, że niezgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego niesie za sobą poważne konsekwencje. Takie działanie skutkować będzie wykroczeniem skarbowym, które wiąże się z karą pieniężną. Stawki co roku się zmieniają – w 2022 było to od 301 zł do 60 200 zł. Wysokość kary zależy jednak od kilku czynników: 

 • okresu, na jaki została zawarta umowa najmu;
 • wysokości czynszu określonego w umowie najmu;
 • czasu opóźnienia w zgłoszeniu najmu oraz czy w ogóle tego dokonano
 • decyzyjności odpowiedniego urzędnika.

Zgłoszenie najmu okazjonalnego – wniosek

Możesz samodzielnie zgłosić najem mieszkania do urzędu skarbowego. Wystarczy przygotować odpowiednie pismo, które będzie zawierało niezbędne informacje. We wniosku muszą znaleźć się informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • PESEL;
 • adres lokalu;
 • dane najemcy;
 • data rozpoczęcia umowy;
 • podpis.

Możesz skorzystać z gotowego wniosku, który dla ciebie przygotowaliśmy. Z pewnością ułatwi i przyspieszy to całą procedurę. 

* Skorzystaj też z innych wniosków, np. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron