Wypowiedzenie umowy o pracę – dla kogo?

Jak już wspomnieliśmy, wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Tak tez może być rozwiązany każdy rodzaj umowy.  Choć nie wymaga się formy pisemnej przy porozumieniu stron, to jedna lepiej posiadać pisemny egzemplarz. 

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na trzy sposoby: 

  • pracodawca wyraża chęć rozwiązania umowy o pracę, a pracownik na to przystępuje;
  • pracownik składa dokument rozwiązania umowy o pracę;
  • porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, czyli podpisanie wspólnego dokumentu przez pracodawcę i pracownika.

Wypowiedzenie z porozumieniem stron prowadzi do zakończenia stosunku pracy w chwili obecnej lub z datą późniejszą. 

*Dowiedz się też, jak przygotować wypowiedzenie umowy o pracę z okresem wypowiedzenia!

Wypowiedzenie umowy o pracę – wniosek

W przypadku gdy pracownik decyduje się na rozwiązanie umowy, to jego wniosek powinien zawierać:

  • miejscowość i datę,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z terminem jej rozwiązania,
  • datę i podpis.

Jeśli to pracownik wypowiada umowę, to nie musi on podawać powodu takiej decyzji. Inaczej jest w przypadku pracodawcy, który taką przyczynę musi wykazać

*Wniosek rozwiązania umowy o pracę za porozumienie storn znajdziesz poniżej!

Odpowiedź na porozumienie stron – ważne

Istotne znaczenie w rozwiązaniu umowy za porozumieniem storn ma zgoda obu stron. Bez niej takie wypowiedzenie nie może dojść do skutku. Porozumienie lub jego odmowa mogą nastąpić w formie słownej, ale znaczenie lepiej zadbać o pisemne potwierdzenie tych czynności. Kiedy pracodawca nie zgodzi się na takie warunki, to pracownik jest dalej zatrudniony. Może jednak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z okresem wypowiedzenia