Wdowia emerytura – nowe świadczenie

Pojawiło się sporo informacji, które wskazują, że to niemal pewne, że nowy Sejm zacznie właśnie od uchwalenia nowej ustawy o wdowich emeryturach. Obecnie, jeśli jeden z małżonków umrze, to drugi traci dostęp do jego świadczeń emerytalnych. To oczywiście sprawia wiele problemów finansowych starszym osobom, które często nie mogą same się utrzymać na godziwym poziomie. 

Według nowej emerytury wdowiec lub wdowa mają otrzymać nowe świadczenie, które będzie obliczone z uwzględnieniem jednego pełnego świadczenia dotychczasowego oraz 50% świadczenia drugiego. Tak zliczone świadczenia dadzą nową emeryturę wdowią. 

Wdowia emerytura – zasady

Nowa emerytura będzie połączeniem wspomnianych wyżej świadczeń. Trzeba jednak spełnić określony warunek, aby móc z niej skorzystać. Mowa o tym, że taka emerytura nie może być wyższa od trzykrotności przeciętnej emerytury.

Obecnie przeciętna emerytura to świadczenie rzędu 2 545 zł, zatem emerytura dla wdowca lub wdowy mogłaby maksymalnie wynosić 7 635 zł. Od 1 marca 2024 r. z pewnością wzrośnie waloryzacja emerytur, dlatego też stawki świadczenia mogą sięgnąć nawet 8,5 tys. zł. 

Należy pamiętać, że sytuacja może wyglądać nieco inaczej w zależności od indywidualnego przypadku. Jeśli wdowa lub wdowiec nie ma dochodów własnych, to wtedy świadczenie z ZUS-u obejmie sumę własnego świadczenia, jakie uzyska się po śmierci współmałżonka w formie renty rodzinnej oraz połowę emerytury np. po mężu.