14 emerytura i renta

Projekt 14 emerytury pojawił się już jakiś czas temu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jej celem jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla emerytów i rencistów w bieżącym roku. 

14 emerytura – kiedy wypłata? 

Wypłaty emerytur i rent będą przeprowadzane przez urząd i rozpoczną się w sierpniu 2022 roku. Wedle projektu odpowiednie organy emerytalne będą wydawać decyzje o kolejnych dodatkowych świadczeniach pieniężnych. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, aby otrzymać 14 emeryturę i rentę.

Świadczenia będą wypłacane w wysokości minimalnej emerytury – 1338,44 zł. Wedle szacunków, o których poinformowała minister Maląg, ze świadczenia skorzysta aż 9 mln Polaków. 

Dla kogo 14 emerytura? 

To świadczenie jest przeznaczone dla emerytur i rent w systemie powszechnymsłużb mundurowychrolnikówemerytur pomostowychświadczeń i zasiłków przedemerytalnychrent nauczycielskich i socjalnych itp. 

Jaka jest wysokość świadczenia? 

Dla osób, które otrzymują emeryturę niższą niż 2 900 zł, wysokość świadczenia będzie równa kwocie najniższej emerytury, obowiązującej od 1.03.2022 r. 

W przypadku osób, które pobierają świadczenie powyżej 2 900 zł, zostanie wypłacona emerytura w kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego a kwotą 2 900 zł. 

14 emerytura nie będzie przyznawana w sytuacji, gdy kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – ustalonego w przedstawiony wcześniej sposób – jest niższa niż 50 zł. 

* Borykasz się z problemami prawnymi? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online