Bezpieczny kredyt 2 proc. – kredyt hipoteczny

Ostatnie wakacyjne posiedzenie Sejmu przyniosło kilka zmian w funkcjonowaniu bezpiecznego kredytu 2 procNowe zmiany sprawiają, że o kredyt nie mogą starać się osoby, które zaciągnęły inny kredyt hipoteczny na budowę domu. Mimo to przewidziano zgodę na udział w programie, jeśli umowa kredytu hipotecznego na budowę domu lub nabycie go, lub lokalu zostanie rozwiązana przed uruchomieniem kredytu 2 proc

Bezpieczny kredyt 2 proc. – zmiana wydatków 

Wprowadzono również zmiany w kwestiach wydatków, które można pokryć poprzez kredyt 2 proc. Dotychczas środki mogły sfinansować: 

  • budowę i wykończenie domu jednorodzinnego;
  • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
  • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Teraz osoby zainteresowane mogą skorzystać z kredytu, nawet jeśli nabywają wyłącznie część udziałów w prawie własności. Warunkiem jest jednak posiadanie już udziału w tym prawie na drodze dziedziczenia. 

Bezpieczny kredyt 2 proc. – kryterium wieku 

Obecnie o kredyt 2 proc. mogą ubiegać się osoby, które w dniu złożenia wniosku nie skończyły 45 lat. Najnowsze przepisy wyodrębniają wyjątek od tej reguły. Można ustalić kryterium wieku na dzień ustalania umowy. To możliwe w sytuacji, gdy kredyt potrzebny jest do nabycia lokalu, w którym mieszka kredytobiorca w ramach umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Tym samym z kredytu będzie mogła skorzystać osoba, która ma np. 48 lat, ale w dniu podpisywania umowy najmu nie miała 45 lat.