Zaświadczenie o prawie do głosowania – dla kogo?

Jeśli przebywasz poza swoim miejscem zameldowania możesz ubiegać się o zaświadczenie do głosowania tam, gdzie przebywasz. To jedno z możliwości, z którego może skorzystać osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo i będzie głosować w Polsce;
  • może głosować, tzn. ma ukończone 18 lat w dniu wyboru i czynne prawo wyborcze

Zaświadczenie o prawie do głosowania – dokumenty

Głosowanie w innym miejscu wymaga złożenia wniosku, aby otrzymać zaświadczenie prawa do głosowania w miejscu, w którym będziesz przebywać w dniu wyboru. Potrzebne będzie zatem przygotowanie następujących dokumentów: 

  • dowodu tożsamości – może to być dowód osobisty, e-dowód lub paszport;
  • wniosku o zaświadczenie o prawie do głosowania tam, gdzie będziesz przebywać w dniu głosowania. Muszą znaleźć się w nim dane, takie jak: imię (imiona), nazwisko, PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy wniosek, opcjonalnie dane do kontaktu. (Nie ma określonego wzoru wniosku).

Złożenie wniosku – gdzie i kiedy

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w wybranym urzędzie gminy. Wniosek składany jest do wójta lub burmistrza gminy, lub prezydenta miasta. W sytuacji, gdy przebywasz na polskim statku morskim, swój wniosek składasz do kapitana statku. A będąc za granicą, zgłaszasz się z wnioskiem do konsula. 

Ważne jest również terminowe dostarczenie wniosku – można go złożyć na 44 dni przed wyborami, ale nie później niż 3 dni przed dniem wyboru. 

Wniosek o zmianę miejsca głosowania 

Decydując się na głosowanie poza miejscem zamieszkania, możesz skorzystać również z nieco szybszej opcji. Pozwoli Ci ona na głosowanie w odwodzie właściwym dla konkretnego adresu, pod którym przebywasz. Dzięki wnioskowi o zmianę miejsca głosowania będziesz głosować w tej gminie, w której jesteś, a nie w tej, w której jesteś zameldowany lub mieszkasz na stałe. 

Złóż wniosek przez Internet 

Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym sposobem na złożenie wniosku przez Internet. Jak to zrobić? 

  1. Wejdź na stronę ePUAP.
  2. Zaloguj się do Profilu Zaufanego.
  3. Wskaż adres, w którym będziesz się znajdować w dniu wyborów.
  4. Sprawdź wniosek i podpisz elektronicznie. 
  5. Głosuj tam, gdzie przebywasz.