Zmiany, które obowiązują od 1 stycznia

Od 2022 roku wybrana forma opodatkowania stanowi kryterium do ustalenia wartości składki zdrowotnej. Oprócz tego przedsiębiorcy nie będą już mogli korzystać z odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. Od 1 lipca 2022 roku zniesiono prawo do pomniejszenia podatku dochodowego o kwotę stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. „W zamian za te zmianę” podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł, a także próg dochodów w skali podatkowej do 120 000 zł. Wprowadzono również nowe odliczenie od dochodu, które nazywa się ulgą dla klasy średniej

Projekt nowelizacji ustawy o PIT przewiduje likwidację ulgi dla klasy średniej, gdyż ta była powodem wielu błędów i nie spełniała swojej roli. 

Przedsiębiorcy na podatku liniowym a zmiany od 1 lipca 2022

Od 1 lipca 2022 r. mają zostać wprowadzone zmiany korygujące podatkowy Polski Ład. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się według jednolitej – 19% stawki podatku, zaproponowano wdrożenie odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. 

Jeśli chodzi o wysokość rocznego odliczenia składki, to będzie ona limitowana – limit to 8 700 zł. Wysokość ów kwoty będzie corocznie podwyższana o wskaźnik odpowiadający ilorazowi rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne. 

Przedsiębiorcy na podatku ryczałtowym a zmiany od 1 lipca 2022

W przypadku podatników, którzy opodatkowują przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przysługuje prawo do odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych (50%). Zmiany dotyczą również ryczałtu opłaconego w trakcie roku podatkowego – odliczeniu podlegają składki płacone w związku z działalnością opodatkowaną w taki sposób.

Przedsiębiorcy na karcie podatkowej

Projekt przewiduje odliczenie 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej przez przedsiębiorców korzystających z tej formy. 

Skala podatkowa bez zmian

W przypadku podatników płacących podatek dochodowy na zasadach ogólnych nic się nie zmieni. Rekompensatą ma być dla nich obniżenie najniższej stawki PIT z 17% do 12%.

Omawiane zasady wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. za sprawą nowelizacji. Nowa skala podatkowa PIT 12% ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.