Podatek od nieruchomości 2024 – największy wzrost

Wielu ekspertów podatkowych podpowiada, że wysokość przyszłorocznych podatków można wyliczyć na podstawie wysokości inflacji w pierwszym półroczu 2023 roku. Zgodnie z informacjami GUS-u inflacja wynosiła aż 15%. To będzie więc procent o jaki wzrosną podatki. Tak wysoki poziom inflacji ostatni raz zanotowano 25 lat temu, więc dawno też nie było takich podwyżek. 

Podatek od nieruchomości 2024 – ile wyniesie?

Poznanie konkretnych wartości podatków i opłat lokalnych poznamy dopiero w sierpniu. Wtedy też ministerstwo wyda odpowiednie oświadczenie. Dziś jednak można je już wstępnie oszacować. W 2024 r. osoby, które posiadają mieszkanielub dom zapłacą 15 groszy więcej za 1 m2, czyli 1,15 zł za metr. Należy również pamiętać o kosztach związanych z garażem i miejscem postojowym, które obejmie stawka 11,17 zł za metr. Duże podwyżki dotknęły również opłaty za:

  • budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (+3,32 zł);
  • budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (+2,03 zł);
  • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (+0,87 zł).

Podatek od nieruchomości 2024 – faktyczne kwoty?

Wspomniane kwoty są górnymi granicami podatków, z jakimi może spotkać się podatnik od stycznia 2024 r. To oznacza, że wysokość wzrostu może być trochę inna. Rzeczywista wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ustali gmina poprzez uchwałę rady. Pamiętajmy, że stawki wyznaczone przez gminę nie mogą przewyższać tych ustalonych przez Ministerstwo Finansów.