Kto i kiedy może odwołać się od mandatu? 

Zgodnie z przepisami prawa od mandatu może odwołać się osoba, która jest:

 • pewna, że dostała mandat bezzasadnie;
 • rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poniżej 17. roku życia;
 • kuratorem bądź przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej;
 • przedstawicielem sądu i dowiedziała się, że grzywna jest niesłuszna;
 • przedstawicielem służb i dowiedziała się, że grzywna jest niesłuszna.

Można odwołać się od mandatu w przypadku, gdy: 

 • został on wystawiony za działanie, które nie było wykroczeniem;
 • wystawiono go za wykroczenie, za które karze wyłącznie sąd;
 • wystawiono go za działania w obronie koniecznej lub w obronie „dobra chronionego prawem”;
 • twoje działanie było spowodowane chorobą psychiczną

 Co zrobić, żeby odwołać się od mandatu? 

Aby odwołać się od mandatu musisz przede wszystkim napisać wniosek o uchylenie mandatu. We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • twoje imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • seria i numer mandatu (te informacje znajdują się w prawym górnym rogu mandatu);
 • opis zdarzenia i uzasadnienie, które wskażę niesłuszność mandatu

*Wzór wniosku o odwołanie się od mandatu znajdziesz na końcu artykułu – możesz go bezpłatnie pobrać. 

Następnie należy złożyć wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania sądu rejonowego. Wniosek możesz zanieść osobiście do biura podatkowego lub wysłać listem poleconym na adres sądu

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o oddwołanie od mandatu musi zostać złożony w ciągu 7 dni od wystawienia mandatu. Przepisy nie przewidują terminu, w jakim sąd ma rozpatrzyć wniosek. 

Wzór uchylenia się od mandatu drogowego