Czym jest fundacja rodzinna? 

Tytułem wstępu zacznijmy od tego, czym właściwie jest fundacja rodzinna. Możliwość założenia takiej instytucji powstała 22 maja 2023 r. Po co jednak jest fundacja? Najprościej mówiąc, po to, aby wprowadzić do niej majątek i zarządzać nim.  To pozwala zapobiegać: 

 • marnotrawieniu pieniędzy przez nierozsądnych spadkobierców,
 • niekontrolowanej walce o majątek w sporach spadkowych. 

Fundacja rodzinna – dla kogo?

Fundację rodzinną może utworzyć każda osoba fizyczna, która zgromadzi minimum 100 000 zł i wprowadzi je do niej. Oczywiście o otwarcie fundacji może pokusić się również właściciel firmy. 

Fundacja rodzinna – cele i zalety

Powołanie fundacji rodzinnej niesie za sobą kilka korzyści:

 • zabezpieczenie sukcesji firmy na pokolenia;
 • zachowanie rodzinnego charakteru firmy;
 • zabezpieczenie przed rozejściem się udziałów i skupienie ich w jednym podmiocie;
 • elastyczność wypłaty świadczeń (np. uzależnienie wypłaty od spełnienia warunków);
 • zabezpieczenie przed problemami typowymi dla sukcesji majątkowej (dziedziczenie, zachowek, utrata udziałów),
 • możliwości realizacji celów rodzinnych, a nie tylko firmowych.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby założyć fundację rodzinną?

Przepisy ustawy o fundacji rodzinnej wyodrębniają kilka kluczowych dokumentów: 

 • akt założycielski lub testament – muszą być one sporządzone w formie aktu notarialnego;
 • statut – również w formie aktu notarialnego;
 • spis mienia;
 • oświadczenie fundatora lub fundatorów o wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego;
 • dokument ustanawiający organy (np. uchwała o powołaniu);
 • zgody członków organów na pełnienie funkcji (nie zawsze);
 • adres do doręczeń osób, które będą reprezentować fundację rodzinną;
 • adres do doręczeń pełnomocnika (jeżeli osoby reprezentujące fundację rodzinną mieszkają poza UE);
 • adres do doręczeń fundatora lub fundatorów (nie zawsze);
 • wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej wraz z załącznikami

Jak złożyć wniosek – fundacja rodzinna

Po przygotowaniu wniosku należy go złożyć w odpowiednim miejscu, co można zrobić samodzielnie lub przez pełnomocnika.

Prowadzenie rejestru odbywa się w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Trzeba to zrobić za pomocą papierowych wniosków i załączników. Należy również pamiętać o złożeniu opłaty sądowej za rejestrację