Czym jest fundacja rodzinna? 

Możliwość zakładania fundacji rodzinnych została wprowadzona w Polsce 22 maja 2023 r.

Po co jednak zakładać fundację? W dużym skrócie jest ona po to, aby wprowadzać do niej majątek i zarządzać nim. Pozwala ona zapobiegać:

 • Marnotrawieniu pieniędzy przez nierozsądnych spadkobierców,
 • Niekontrolowanej walce o majątek w sporach spadkowych. 

Fundacja to taka świnka skarbonka, tylko większa. 

Dla kogo fundacja rodzinna? 

Nie jest ona przeznaczona wyłącznie dla osób wysoce majętnych. Fundację rodzinną może utworzyć osoba fizyczna, która wniesie do niej minimum 100 000 zł. Z tej opcji może więc skorzystać właściciel firmy czy ktoś, kto zgromadził taki majątek.

Ustawa o fundacji rodzinnej – cele i zalety

Powołanie fundacji rodzinnej niesie za sobą kilka korzyści:

 • zabezpieczenie sukcesji firmy na pokolenia;
 • zachowanie rodzinnego charakteru firmy;
 • zabezpieczenie przed rozejściem się udziałów i skupienie ich w jednym podmiocie;
 • elastyczność wypłaty świadczeń (np. uzależnienie wypłaty od spełnienia warunków);
 • zabezpieczenie przed problemami typowymi dla sukcesji majątkowej (dziedziczenie, zachowek, utrata udziałów),
 • możliwości realizacji celów rodzinnych, a nie tylko firmowych.

Fundacja rodzinna dla tęczowych rodzin

Wgląd w zapisy pozwala jednoznacznie stwierdzić, że fundację rodzinną mogą założyć nie tylko „tradycyjne” rodziny. Wedle art. 11 u.f.r: 

fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.

Tym sposobem nie ma żadnego ograniczenia, jakoby tylko małżeństwa (wedle Polskiego prawa związek między mężczyzną a kobietą) mogły zakładać fundację.

Beneficjent LGBT+ w fundacji rodzinnej?

Sprawa jest podobna w przypadku beneficjentów, bo tymi mogą być:

 • osoby fizyczne;
 • organizacje pozarządowa prowadzące działalność pożytku publicznego;
 • fundatorzy (fundator może ustanowić siebie samego beneficjentem).

Jak widać, nie ma żadnych wymogów w zakresie pokrewieństwa i powinowactwa – rodziny LGBT+ mogą zakładać fundację. Osoby partnerskie tej samej płci mogą być również beneficjentami

Z możliwości, jakie daje fundacja mogą więc skorzystać osoby LGBTQ+, które również posiadają dzieci. W ten sposób mogą one zabezpieczyć swój majątek, bo polskie prawo nie przewiduje wspólnoty majątkowej i dziedziczenia w przypadku takich rodzin