Dodatek pielęgnacyjny – wartość 

W 2023 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 294 zł miesięcznie. Kwota zwiększa się do 442 , jeśli mowa o inwalidzie wojennym

Dodatek pielęgnacyjny – dla kogo?

Z dodatku pielęgnacyjnego może skorzystać osoba, która ukończyła 75 lat lub jest osobą niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Ten ostatni przypadek często jest błędnie interpretowany przez ZUS, co skutkuje licznymi odmowami przyznania dodatku. 

Dodatek pielęgnacyjny – kto nie skorzysta?

Niestety nie można ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny, w przypadku pobierania emerytury/renty i przebywania w ośrodku pielęgnacyjno-opiekuńczym

Dodatek pielęgnacyjny – jak się odwołać 

Dodatek pielęgnacyjny jest dostępny dla osób uprawnionych do emerytury i renty, jeśli te są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Ten ostatni warunek może być też uznany w przypadku chorób i dolegliwości – np. stawów. 

W sytuacji gdy ZUS nie przyzna dodatku, można się od tej decyzji odwołać. Takie postepowanie jest bezpłatne i wymaga złożenia środka odwoławczego do ZUS-u. Na takie odwołane mamy miesiąc

Jak złożyć wniosek o dodatek?

Wniosek można złożyć w formie tradycyjnie, czyli osobiście w jednostce ZUS. To jednak nie wyklucza również złożenia wniosku drogą pocztową.