Czym jest zasiłek?

Zasiłkiem pogrzebowym nazywamy zwrot za poniesione koszty pogrzebu. O taki zwrot może ubiegać się nie tylko rodzina, ale inne osoby bądź instytucje, które udokumentują poniesione koszty pochówku. Czyli jeśli za pogrzeb zapłaci dom pomocy społecznej, to przysługuje mu zasiłek nie wyższy niż 4 000 zł. W przypadku, gdy koszty zostaną pokryte przez więcej niż jedną osobą, to zasiłek musi zostać podzielony pomiędzy tymi podmiotami. 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje w przypadku śmierci:

  • osoby, która ma ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej lub renty;
  • osoby ubezpieczonej, w tym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego; 
  • osoby mającej prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego.

Niezbędna dokumenty

Wymaganymi dokumentami są wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowegoskrócony odpis zgonuoryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie potwierdzone przez bank. 

Przedawnienie wypłaty zasiłku

12 miesięcy od dnia śmierci osoby wygasa prawo do zasiłku pogrzebowego. W sytuacji, gdy wcześniejsze zgłoszenie wniosku nie było możliwe, np. z powodu późniejszego odnalezienia zwłok, to czas jest liczony nie od dnia zgonu, a od dnia pogrzebu. Należy jednak zadbać o dokumenty, takie jak zaświadczenie policji lub prokuraturyodpis zupełny aktu zgonu lub inne dokumenty, które potwierdzą opóźnienie

Śmierć poza granicami kraju 

W przypadku, gdy dojdzie do śmierci poza granicami ojczystego kraju możliwe jest wypłacenie zasiłku pogrzebowego. Jeśli do zgonu doszło na terenie kraju członkowskiego UE, to odpowiednie instytucje mają obowiązek wypłacić należny zasiłek. 

*Borykasz się z problemami prawnymi? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online