Podwyższenia kar

Reforma ma na celu podwyższenie sankcji za najcięższe przestępstwa. Od 1 października 2023 r. wchodzą w życie przepisy podnoszące granicę terminowej kary pozbawienia wolności z 15 lat do 30. Zmiany prawne są podyktowane tym, że dotychczasowe prawo było zbyt mało elastyczne. Eliminuje to karę 25 lat pozbawienia wolności, ale sąd może wymierzyć wyrok w przedziale 15–30 lat.

Zwiększono również okres przedawnienia karalności – z 30 na 40 lat. Regulacje wprowadzają też karę bezwzględnego dożywocia, które nie pozwala na ubieganie się o wcześniejsze zwolnienie. 

Wyższe kary za rozbój i handel 

Od października podwyższone zostaną kary za rozbój – z 12 na 15 lat pozbawienia wolności, a w przypadku użycia broni nawet 20 lat

Od teraz kary za handel ludźmi i porwania dla okupu będą podlegać karze od 3 do 20 lat. Nowelizacja zwiększa też kwotę, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a uznawana jest za przestępstwo – próg to 800 zł.

Surowsze kary za przestępstwa seksualne 

Zaostrzone zostaną również kary za przestępstwa seksualne, tym za czyny pedofilskie. Za gwałt na dziecku kara będzie wynosić od 5 do 30 lat, gdzie wcześniej był to przedział 3–15 lat. Przypadki szczególne okrucieństwa będą wyłączone z przedawnienia karalności

Reforma przewiduje również nowe typy gwałtów, za które grozi kara od 3 do 20 lat. W przypadku przestępców seksualnych zwolnienie warunkowe będzie możliwe tylko po odbyciu 75 proc. kary. 

Nowe typy przestępstw

Nowe regulacje wprowadzają punkty, takie jak „przyjęcie zlecenia zabójstwa” i „przygotowanie do zabójstwa”, które są zagrożone karą więzienia od 2 do 15 lat. Pojawia się też pojęcie wymuszenia rozbójniczego – dokładnie wymuszenie mienia poprzez szantaż, za co grozi od roku do 10 lat