Orzeczenia o niepełnosprawności 

Już 6 sierpnia zacznie obowiązywać art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r., który nowelizuje ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmiany dotyczą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Tym sposobem wszystkie orzeczenia, które traciły ważność w czasie pandemii nie zostaną anulowane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

W konsekwencji orzeczenia ważne:

 

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowują ważność do 30 września 2024 r.

Ulga rehabilitacyjna

Sierpień przyniesie też zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Będzie ona dotyczyć osób, które utrzymują osoby niepełnosprawne. Z ulgi będzie można korzystać, jeśli opiekun nie przekracza wartości dwukrotności renty socjalnej. W tym roku renta wynosi 1445 zł netto, co daje dwukrotną wartość 17340 złNowela o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Od niedawna obowiązuje też nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinnej. Wchodzą w życie kolejne przepisy, które dają możliwość nałożenia na sprawcę przemocy domowej natychmiastowego zakazu zbliżania się

Czas na 14. emeryturę

Sierpień to również miesiąc, kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura. Wyniesie ona 1 588, 41 zł brutto i będzie wypłacana automatycznie każdemu, kto się do niej kwalifikuje. 

Zakaz handlu w niedzielę

Zmian doczekały się również kwestie handlu w niedzielę. Wielu właścicieli obchodziło zakaz, szukając kruczków w zapisać ustawy. Tym sposobem sklepy działały pod pretekstem przyjmowania towaru pierwszej potrzeby i rozładunku produktów na półki. To pozwalało na otwarcie sklepu w niedzielę, lecz za kasą musiał stać właściciel. Wiele sklepów radziło sobie też z zakazem poprzez kasy samoobsługowe, gdzie pracownik był tylko odpowiedzialny za rozkładanie towaru, a nie kasowanie produktów. 

Sierpień ma zakończyć te samowolę, a nowe zakazy zwiążą ręce handlowcom, którzy będą chcieli obejść przepisy. Łamanie prawa może skończyć się nawet karą grzywny w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł.