Kiedy można wypowiedzieć umowę zlecenie? 

Wypowiedzenia umowy zlecenie można dokonać w każdym czasie, jednak trzeba mieć na uwadze warunki ustalone w umowie. Strony mogą przystać na różne ograniczenia związane z wypowiedzeniem umowy zlecenie, które zostaną ujęte w dokumencie. Rodzaj powodów wypowiedzenia można podzielić na:

  • powszechne – obejmują zdarzenia większego obszaru lub grupy ludzi, mogą być związane z sytuacją społeczno-gospodarczą. 
  • indywidualne – za powód uchodzi wtedy czynnik wpływający na stosunek zleceniodawcy i zleceniobiorcy – może to być choroba, a nawet utrata wzajemnego zaufania

Umowa zlenicie bez okresu wypowiedzenia

Często zdarza się, że umowy zlecenie nie zawierają zapisu o okresie wypowiedzenia. W takiej sytuacji można wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, lecz pracodawca może obarczyć pracownika kosztami za niedotrzymanie warunków umowy. 

Umowa zlecenie daje jednak sporą elastyczność, dlatego też strony mogą ustalić okres wypowiedzenia, który obejmie kilka tygodni, miesięcy czy nawet lat. 

Zakończenie umowy zlecenie konsekwencje

Jak już wspominaliśmy, każda ze stron może rozwiązać umowę zlecenie. Należy jednak pamiętać, że to wykonawca jest odpowiedzialny za szkody materialne, które ponosi zleceniodawca za sprawą zerwania umowy. 

Zlecający również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i w konsekwencji zwrócić ewentualne koszty związane z realizacja zadania. 

Wypowiedzenie umowy zlecenie – elementy

Wypowiedzenie umowy zlecenie nie jest skomplikowanym dokumentem. Jest nawet podobny jak wzór rozwiązania umowy o pracę z okresem wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy zlecenie należy pamiętać o: 

  1. dacie i miejscu złożenia wypowiedzenia;
  2. danych storn:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby obu stron;
  • oznaczenie wypowiedzianej umowy zlecenie;
  • wskazanie powodów, dla których strona wypowiada umowę zlecenie (w przypadku, jeśli strony założyły możliwość wypowiedzenia z ważnych powodów);
  • podpis strony wypowiadającej umowę.

Skorzystaj z naszej bazy pism! Pobierz wzór wypowiedzenie umowy zlecenie z okresem wypowiedzenia: