Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postepowanie sądowe, które pozwala rozwiązać problem zadłużenia na tyle ile jest to możliwe. Jeśli popadniesz w kłopoty finansowe, stracisz pacę, poważnie zachorujesz lub staniesz się ofiarą zdarzenia losowego, to właśnie upadłość konsumencka pomoże Ci uporać się z zadłużeniem. Należy jednak pamiętać, że ogłosić upadłość konsumencką mogą tylko osoby prywatne, zatem prawo to nie dotyczy przedsiębiorców.

Rozpoczęcie procedury upadłości konsumenckiej pozwala na ustalenie, przy uwzględnieniu możliwości majątkowych i kosztów utrzymania rodziny, zasad spłaty zadłużenia. Dzięki czemu osoba prywatna może liczyć na rozłożenie zadłużenia na raty oraz znacznie zredukować jego część.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości toczy się na ścieżce sądowej, zatem skorzystanie z tego rozwiązania jest możliwe, dzięki wniesieniu odpowiedniej sprawy sądowej. W tym celu należy złożyć wniosek, aby rozpocząć procedurę. Prawo do złożenia takiego wniosku posiada zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Postępowanie przyspieszone

Od 24 marca 2020 roku zostało wprowadzone konsumenckie, uproszczone postepowanie upadłościowe. Dzięki tej nowelizacji upadłość konsumencka ma stać się szybkim, przejrzystym i nieskomplikowanym postępowaniem sądowym, które powinno trwać maksymalnie 6-8 miesięcy. W przyspieszonym postepowaniu aktywność sądu jest ograniczona do najważniejszych decyzji, takich jak:

  • ogłoszenie samej upadłości,
  • ustalenie planu spłaty wierzycieli,
  • rozpatrywanie ewentualnych skarg na czynności lub zaniechania syndyka.

W przypadku złożonej sytuacji majątkowej postepowanie może być prowadzone w trybie zwykłym, a nie uproszczonym.

Złożenie wniosku

Przed złożeniem należy pamiętać o zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji. Osoba, która chce ogłosić upadłość musi wiedzieć jakich ma wierzycieli, ile wynosi suma zadłużenia i jakie są terminy spłaty tychże zadłużeń. Zatem na etapie wypełniania wniosku niezwykle użyteczne będą wszelkiego rodzaju umowy kredytowe i/lub pożyczkowe, wezwania do zapłaty, korespondencja z sądu i od komornika.

W przypadku trudnej sytuacji życiowej, np. wynikającej z choroby lub bycia ofiarą przemocy domowej, należy zgromadzić jak najszerszą i najdokładniejszą dokumentację, potwierdzającą stan zdrowotny. Opis sytuacji życiowej można załączyć do wniosku o upadłość konsumencką lub przekazać syndykowi na etapie przygotowywania planu spłaty wierzycieli.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgłasza się w urzędowym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy dołączyć dokumentacje, potwierdzającą informacje zawarte we wniosku. Można załączyć umowy potwierdzające zaciągnięcie długu, wezwania do zapłaty, nakazy sądowe, informacje o stanie zdrowia (w przypadku, gdy powodem do ogłoszenia upadłości jest choroba) oraz postanowienia o wszczęciu egzekucji.

Następnie wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać pocztą, bądź osobiście złożyć w biurze podawczym odpowiedniego sądu. Po złożeniu wniosku nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na kontakt ze strony syndyka. Złe wypełnienie wniosku skutkuje wezwaniem, które wskaże jakie poprawki należy wnieść.

Opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Niemniej jednak dochodzą do tego również inne koszty, jak chociażby wynagrodzenie dla syndyka. W przypadku postępowania uproszczonego wszelkie koszty nie powinny przekroczyć 4-7 tys. zł.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala ludziom w trudnej sytuacji uniknąć przykrych konsekwencji. Zmiany jakie zostały wprowadzone w maju zeszłego roku sprawiają, że ogłoszenie upadłości jest szybszym i prostszym procesem. Zdecydowanie się na ogłoszenie upadłości i związane z tym procedury mogą wydawać się kłopotliwe, warto więc sięgnąć po pomoc prawników, którą dziś można otrzymać nawet online.