Sztuczna inteligencja – opinie UE

14 czerwca 2023 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie dot. aktu, który ma uregulować funkcjonowanie sztucznej inteligencji. Zdecydowana większość głosów popierała wprowadzenie aktu. 

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Dotyczyły one umożliwienia organom korzystania ze sztucznej inteligencji w celu identyfikacji obywateli. Choć takie praktyki mają być stosowane do zapobiegania terroryzmowi, to budzą skrajne emocje. Wielu ekspertów opowiada się za tym, że to narusza podstawowe zasady państwa demokratycznego. Taka obawa doprowadziła do odrzucenia poprawki, bo taka identyfikacja naruszałaby prawa obywateli. 

Sztuczna inteligencja – stopień ryzyka

UE przewiduje klasyfikację systemów sztucznej inteligencji, zwracając uwagę na ich stopień ryzyka. Podział wygląda następująco:

  • nieakceptowalne ryzyko – mowa tu o takim poziomie, który stwarza zagrożenie dla obywateli. Tu zlicza się AI, które wykorzystuje technologię biometryczną do identyfikacji i kategoryzacji ludzi;
  • wysokie ryzyko – zagraża obywatelom i podstawowym prawom. Możliwa do wykorzystania tylko w określonych celach;
  • niskie ryzyko;
  • minimalne ryzyko.

Sztuczna inteligencja – kogo dotyczy?

Choć AI i sama ustawa rodzą wiele różnych pytań, to najczęstszym jest kwestia tego, kogo będą dotyczyć regulacje. Wprowadzone zmiany mają dotyczyć przede wszystkim dostawców sztucznej inteligencji oraz jej użytkowników. Takie działania mają zapobiec samowoli, która rośnie na gruncie AI. Twórcy nowych technologii opartych o sztuczną inteligencję muszą się liczyć z tym, że ich produkty będą kwalifikowane według unijnych grup ryzyka. 

Sztuczna inteligencja – chat GPT

Twory, takie jak chat GPT oraz podobne narzędzia z racji tego, że tworzą teksty i grafiki są kwalifikowane do grupy wysokiego ryzyko. Jest to związane z tym, że są one problematyczne z punktu widzenia prawa autorskiego. Z tego względu chat GPT i podobne mu będą musiały spełniać określone warunku, jak: 

  • informowanie użytkownika o tym, że treść stworzyło AI;
  • dokumentowanie sytuacji użycia utworów objętych prawem autorskim
  • stworzenie systemu, który nie będzie publikował nielegalnych treści

Oczywiście wielu twórców technologicznych, takich jak Google i Facebook postulują o złagodzenie ustawy AI Act. A to z powodu tego, że ta zbyt mocno ogranicza tworzenie nowoczesnych systemów, wiążąc tym samym ręce twórcom.