Ryczałt – dla kogo?

Ta forma opodatkowania może zainteresować szczególnie osoby, które prowadzą działalność formie indywidualnej bądź spółkę osobowąktórej przychód w ubiegłym roku nie przekroczył 2 mln euro. Z ryczałtu mogą skorzystać również osoby działające jako wspólnicy spółki cywilnej lub jawnej

Ryczałt obejmuje również przychody osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest to także możliwe w przypadku, gdy taka działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Ryczałt – kto nie może skorzystać?

Istnieją przypadki, kiedy nie ma możliwości skorzystania z opodatkowania ryczałtem. Ta forma podatku jest wykluczona dla:

 • osób osiągających dochód z prowadzenia aptek;
 • osób prowadzących działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • osób, które prowadzą handel akcesoriami lub częściami do pojazdów mechanicznych;
 • działalności obejmujących udzielanie pożyczek pod zastaw (lombard);
 • działalności obejmujących wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą

Ryczałt – stawki

W przypadku ryczałtu ewidencyjnego wysokość stawki zależ od prowadzonej działalności. Stawki prezentują się następująco: 2%3%5,5%8,5%10%12,5%15%17%.

 • Stawka 2%

Obejmuje ona przychody ze sprzedaży produktów roślinnych przetworzonych w sposób nieprzemysłowy, a także przychody ze sprzedaży produktów zwierzęcych z własnej hodowli lub chowu

 • Stawka 3%

Obejmuje przychody uzyskane w ramach działalności gastronomicznejhandlowej i usług dot. produkcjizwierzęcej lub rybnej

 • Stawka 5,5%

Obejmuje przychody z działalności wytwórczej i robót budowlanych oraz ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej

 • Stawka 8,5%

Jest stosowana wtedy, gdy pozyskuje się przychody z działalności usługowej, z działań związanych ze zwalczaniem pożarów, z działań dot. usług wychowania przedszkolnego, z działalności zoologicznej i ogrodów botanicznych

 • Stawki 10%

Obejmuje przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości:

– środki trwałe i wartości materialne, podlegające ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– składniki majątku z art. 22d ust. 1 Ustawy o podatku dochodowych (oprócz składników, których wartość początkowa szacuje się na mniej niż 1500 zł),

– składniki majątku przedsiębiorstwa w spadku,

– i wiele innych.

 • Stawka 12%

Obejmuje działalność związaną z wydawaniem pakietów gier komputerowychoprogramowania systemowegoużytkowego i komputerowego. Stawka ta dotyczy również przedsiębiorców zajmujących się doradztwem zakresie sprzętu komputerowego itp. 

 • Stawka 15%

Obejmuje osoby, które: 

– świadczą usługi parkingowe,

– świadczą usługi reklamowe czy badania rynku lub opinii publicznej,

– usługi związane z zakwaterowaniem,

– usługi fotograficzne,

– zajmujące się reprodukcją komputerowych nośników informacji,

– zajmujące się obsługą centrali radio-taxi,

– pośredniczących w sprzedaży hurtowej,

– pośredniczących w sprzedaży hurtowej samochodówmotocykli i części do nich.

 • Stawka 17%

Obejmuje działalność lekarzy (w tym stomatologów, weterynarzy, techników dentystycznych, pielęgniarek, położnych), tłumaczynauczycieli świadczących korepetycje.

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.