Czym jest PPK?

Pracowniczy Program Kapitałowy to program długoterminowego oszczędzania emerytalnego dla pracowników. Jest on oczywiście dobrowolny. Kiedy pracodawca wdroży PPK, to program automatycznie obejmie pracowników między 18. a 55. rokiem życia. 

Wypłaty na konta pracowników objętych programem pochodzą z trzech źródeł:

  • od pracownika;
  • od pracodawcy;
  • od państwa

Składki wynoszą 2% od wysokości wynagrodzenia pracownika. Jeśli chodzi o wpłaty od państwa, to pochodzą one z Funduszu Pracy

Autozapis do PPK 

Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy, które nakładają na pracodawcą obowiązek autozapisu pracownika do PPK. Od tego roku, co 4 lata pracodawca musi poinformować pracownika o ponownym zapisie do PPK. O wspomnianych czynnościach pracownik musi zostać poinformowany do końca lutego

Do kiedy złożyć rezygnację PPK?

W tym roku wszystkie deklaracje o rezygnacji straciły już swoją ważność, tym samym należy złożyć je ponownie. Deklarację rezygnacji z PPK można złożyć najwcześniej od 1 marca 2023 roku. W innym razie od 1 kwietnia 2023 r. pracodawca ureguluje składkę za uczestnika PPK – tym samym zostanie on objęty programem. 

Deklarację rezygnacji można złożyć w każdym momencie, ale trzeba liczyć się z konsekwencjami, jak niesie za sobą późna decyzja. Pracodawca potrąci odpowiednia cześć od wynagrodzenia w czasie, kiedy pracownik był objęty PPK. Dlatego też lepiej zrobić to szybko, nim jeszcze pracodawca zgłosi pracownika do programu

Gdzie złożyć rezygnację PPK?

Deklaracje rezygnacji z PPK składa się do pracodawcy, korzystając z odpowiedniego wzoru. Znajdziesz go na www.mojeppk.pl. Oczywiście do programu można dołączyć w każdym momencie – wystarczy złożyć wniosek, który znajduje się na wspomnianej stronie.