Praca zdalna – definicja

Za sprawą nowelizacji wprowadzono do Kodeksu pracy definicję pracy zdalnej. Według tego taka praca może być częściowo lub całkowicie wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika. Za każdym razem ten aspekt musi być jednak uzgadniany z pracodawcą. Należy również wykazać środki bezpośredniego porozumienia się na odległość

Przewidziano pracę całkowicie zdalną i hybrydową – w zależności od potrzeb pracodawcy i pracownika. Nowelizacja przewiduje również przypadki, gdy można skierować pracownika na pracę zdalną – np. w przypadku obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy zalania zakładu pracy. 

Praca zdalna – okazjonalnie 

W nowelizacji znajdują się również zapisy o okazjonalnej pracy zdalnej. Ta może być wykonywana na prośbę pracownika, który skieruje do pracodawcy pisemny lub elektroniczny wniosek. Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej nie może przekraczać 24 dni. Taka forma pracy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych – np. w sytuacji opieki nad potrzebującym członkiem rodziny. 

Wedle nowych przepisów pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnychrodzicom dzieci do 4. roku życia i kobietom w ciąży. Pracodawca może jednak nie wyrazić zgody na pracę zdalną, jeżeli nie pozwala na to charakter wykonywanej pracy.

Praca zdalna – kontrola trzeźwości

Nowe przepisy przewidują, że pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę trzeźwości, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie do pracy pracownika, który jest pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Taką kontrolę będzie mogła przeprowadzić również policja. 

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.