Aktualne przepisy dot. pracy zdalnej

Przypomnijmy sobie obecnie panujące przepisy o pracy zdalnej, choć te są dość lakoniczne. Prawo wprowadzone w czasie pandemii traktuje tylko o tym, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie obowiązków poza stałym miejscem pracy. 

Nowe przepisy o pracy zdalnej 

Nowelizacja przewiduje, że pracownik będzie mógł pracować w dowolnym miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Ponadto nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do przygotowania oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej oraz przekazania pracownikom informacji dot. BHP. Istotną zmianą będzie również wprowadzenie procedur ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. 

Prawa i obowiązki 

W czasie pracy zdalnej pracodawca będzie upoważniony do kontroli pracy, którą zdalnie wykonuje pracownik. Pracodawca zyska również prawo do nadzorowania warunków BHP, a oprócz tego będzie mógł kontrolować przestrzeganie ochrony danych osobowych w trakcie pracy zdalnej

Nadal pracodawca będzie mógł skierować pracownika na tzw. home office w nadzwyczajnych sytuacjach – w przypadku zagrożenia epidemicznego. Co ważne pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom niezbędne narzędzia i materiały do pracy zdalnej. 

Nowelizacja przewiduje również przepisy, które dają możliwość pokrywania kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych przez pracodawcę. 

Wniosek o pracę zdalną 

Przepisy nowelizacji przewidują nowe rozwiązanie, jakim jest wniosek o pracę zdalną. O tę formę pracy będzie mógł wnioskować każdy pracownik, ale po złożeniu takiego wniosku powrót do pracy stacjonarnej powinien nastąpić najpóźniej po 30 dniach

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej, ale tylko w niektórych przypadkach. 

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online