Co może być nie tak w umowie kredytu złotówkowego?

W porównaniu do frankowiczów w kredytach złotówkowych nie ma mowy o kursach, ale jest tam coś innego, co uderza w kredytobiorców – WIBOR. W praktyce WIBOR stanowi korzystny dla banków mechanizm, ponieważ mając na uwadze, że koszt pozyskania kapitału w transakcjach międzybankowych jest bliski zera, banki przy udzielaniu kredytu zarabiają podwójnie – raz na marży kredytowej i drugi raz na różnicy pomiędzy wysokością WIBOR a kosztem pozyskania pieniądza.

Analogia do spraw frankowiczów

Prawnicy dostrzegają w tym analogię do spraw frankowiczów. 

  1. Po pierwsze wskaźnik WIBOR jest nieobiektywny. Każdy z banków ustala WIBOR w inny sposób, w oparciu o zupełnie inne kryteria i w zasadzie czyni to samodzielnie.
  2. Po drugie nie odzwierciedla on rzeczywistego kosztu, po jakim banki pozyskują finansowanie. 

W konsekwencji postanowienia umów kredytowych w złotówkach odnoszące się do oprocentowania opartego na zmiennej stawce WIBOR stanowią niedozwolone klauzule, i nie wiążą kredytobiorców – konsumentów od początku obowiązywania umowy. 

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej banki, oferując kredyt o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce LIBOR lub WIBOR, były zobowiązane uprzedzić konsumentów o podejmowanym ryzyku, że w razie silnego wzrostu oprocentowania płacenie rat stanie się trudne do udźwignięcia. Jeżeli bank zaniedbał ten obowiązek, to postanowienia o zmiennym oprocentowaniu mogą być uznane za niedozwolone, a umowa unieważniona.

Jak pomoże Ci Lexnonstop?

Zaczynamy od wykazania niedozwolonych klauzul o zmiennym oprocentowaniu opartym o manipulacyjną stawkę WIBOR. Następnie ujawniamy niewłaściwy sposób ustalania wysokości WIBOR uzależniony od decyzji poszczególnych banków. 

Wskazujemy niedopełnienie przez bank obowiązku informacyjnego – klienci w chwili zawarcia umowy kredytowej nie otrzymywali symulacji dot. zmiennego WIBOR-u w ujęciu historycznym i przyszłościowym, w tym nie mieli przedstawionej oferty kredytu ze stałą stawką oprocentowania.

Jakie rozwiązania może przynieść ci pozew? 

Złożenie pozwu może doprowadzić do jednego z trzech scenariuszy:

  1. Usunięcie wszystkich składników oprocentowania – najbardziej korzystny, ale najtrudniejszy sposób. W takiej sytuacji umowa jest dalej kontynuowana przy zachowaniu obowiązujących warunków (okres kredytowania, ilość rat), ale bez naliczania odsetek. 

Co to oznacza? Bank musi zwrócić kredytobiorcy sumę już wpłaconych odsetek, więc de facto, do zwrotu pozostaje tylko pożyczony kapitał.

  1. Usunięcie części oprocentowania opartego na WIBOR. Przy takim rozwiązaniu w umowie pozostaje oprocentowanie w wysokości marży bankowej, natomiast WIBOR jest całkowicie usuwany.

Co to oznacza? Kredyt jest nadal spłacany, ale według stałego niskiego

oprocentowania. Bank musi oddać kredytobiorcy nadpłaty wynikające ze stosowania w umowie WIBOR.

  1. Unieważnienie całej umowy kredytowej. Umowa zostaje potraktowana, jakby nie istniała od początku.

Co to oznacza? Kredytobiorca musi oddać bankowi cały pożyczony kapitał bez odsetek.

Kto może na tym skorzystać? 

Na rozwiązanie sądowe mogą zdecydować się raktycznie wszyscy kredytobiorcy złotówkowi, którzy nie mieli w umowie stałego oprocentowanie.

W Polsce ponad 90% wszystkich udzielonych kredytów było opartych o stawkę WIBOR, dlatego Ci kredytobiorcy mogą liczyć na pomoc.

Dlaczego MY? 

Zgłoś swój problem, a poprowadzimy Twoją sprawę na drogę sukcesu. Zyskujesz oszczędność wynikającą z usunięcia WIBOR-u z umowy kredytowej. Nasi prawnicy wiedzą, jak dobrze poprowadzić Twoją sprawę. Doświadczenie, wiedza i kompleksowa pomoc jest tym, co nas wyróżnia. Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online