Czym jest wypalenie zawodowe?

Tytułem wstępu zacznijmy od ogólnego wyjaśnienia, czym jest wypalenie zawodowe. To złożony proces, który powoli skrupulatnie narasta. Jest charakteryzowany jako stan/zespół wyczerpania emocjonalnego oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych.

Funkcjonowanie człowieka w warunkach przewlekłego stresu, uruchamia czynniki rozpoczynające proces wypalenia. Na wypalenie zawodowe szczególnie narażone są osoby, które:

  • są silne zaangażowane w pracę,
  • mają duże oczekiwania wobec własnej osoby,
  • negują własne granice obciążenia,
  • odsuwają na dalszy plan własne potrzeby i interesy,
  • chętne podejmują się nowych obowiązków i zadań.

Objawy wypalenia zawodowego

Do objawów wypalenia zawodowego zaliczymy:

  • utrata energii,
  • zmęczenie,
  • alienacja,
  • osłabienie,
  • spadek poczucia własnej kompetencji oraz sukcesów w życiu zawodowym.

L4 z powodu wypalenia zawodowego

Zbliżający się rok 2022 ma przynieść kilka zmian. Jedną z nich jest właśnie uznanie przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych wypalenia zawodowego za jednostkę chorobową. Dzięki temu osoby, które cierpią na to zaburzenie, będą mogły skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Choć WHO podjęło decyzję o wpisaniu wypalenia zawodowego na listę chorób w 2019 r., to wersja ICD-11 (International Classification of Diseas), zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Jak może pomóc pracodawca?

Pracodawca może pomóc swoim pracownikom i zadbać o ich kondycję psychiczną organizując działania edukacyjne. Dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie kursów budujących świadomość na temat zdrowia psychicznego wśród pracowników.

Pracodawca, który zauważy u swojego pracownika objawy wypalenia zawodowego, powinien podjąć rozmowę z taką osobą. Warto poszukać źródła problemu i znaleźć indywidualne rozwiązanie. Zainteresowanie ze strony przełożonego z pewnością wytworzy w takiej osobie poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia.

Niestety stres dotyka każdego z nas. Częściej jednak przybiera postać negatywną, która może w konsekwencji prowadzić do wypalenia zawodowego. Uporanie się z wypaleniem zawodowym niestety nie należy do najłatwiejszych. Warto jednak znaleźć balans między pracą a życiem prywatnym. Stawiać sobie granice oraz nie umniejszać własnym dokonaniom.