KSeF – co to jest?

KSeF to Krajowy System e-Faktur i jest on systemem komputerowym, który pozwala na generowanie oraz udostępnianie strukturalnych faktur. Stworzenie i uruchomienie KSeF ma na celu skupienie faktur w jednym miejscu, to z kolei umożliwi przesyłanie przez niego dokumentów z innych systemów fakturowania i księgowości. Dzięki KSeF można też odbierać faktury obsługiwane przez systemy księgowe. Ponadto KSeF jest odpowiednio zabezpieczony pod względem wrażliwych danych.  

System pozwala na wystawianie faktur w formacie XML oraz sprawdza, czy dokument jest zgodny ze standardami i nadaje mu unikalny numer. Odbiorca faktury ma do niej dostęp za pośrednictwem uwierzytelnienia siebie w KSeF. 

KSeF – od kiedy i dla kogo?

Obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, jednak korzystanie z niego ma być obowiązkowe od:

  • 1 lipca 2024 roku – dla czynnych podatników VAT;
  • 1 stycznia 2025 roku – dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT w zakresie wystawiania faktur.

KSeF – korzyści

Oczywiście pomysłodawcy systemu zwracają sporą uwagę na to, że ten ma kilka interesujących zalet, które wpłyną na fakturowanie. Do korzyści należy zaliczyć: 

  • zwolnienie z przekazywania plików JPK_FA na żądanie urzędu;
  • zwolnienie z archiwizacji i przechowywania faktur – tym zajmie się KSeF; 
  • krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku – będzie to 40 dni;
  • jednolity format faktur dla każdego;
  • większa automatyzacja, która skróci czas na formalności;

Ujednolicenie i zautomatyzowanie fakturowania również uprości i przyspieszy kontrole na gruncie VAT. 

KSeF – jak przystąpić? 

Dołączenie do KSeF wiąże się z koniecznością posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznegopodpisu zaufanegokwalifikowanej pieczęci lub wygenerowanego przez Krajowy System e-Faktur tokenu. Natomiast wejście do systemu jest możliwe za sprawą rządowej strony. Konto dla każdego przedsiębiorcy zostanie utworzone automatycznie na podstawie numeru NIP.