Kara za brak OC – dwie podwyżki 

W tym roku należy spodziewać się podwyższenia kar aż dwukrotnie. Wszystko dlatego, że kary są ustalane na podstawie płacy minimalnej – a ta zostanie w tym roku podwyższona dwa razy. 

Kara jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku. Od stycznia 2023 roku wynosi ono 3490 , ale już od lipca zwiększy się do kwoty 3600  – w tym wypadku kara za brak OC wyniesie ponad 7000 

Kara za brak OC – ile wynosi w 2023?

Kary za brak OC w pierwszej połowie roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) są następujące:

Do 3 dni (20% kary):

 • Samochód osobowy – 1 400 zł,
 • Samochód ciężarowy – 2 090 zł, 
 • Inny pojazd – 230 zł. 

4–14 dni (50% kary):

 • Samochód osobowy – 3 490 zł, 
 • Samochód ciężarowy – 5 240 zł,
 • Inny pojazd – 560 zł. 

Powyżej 14 dni (100% kary):

 • Samochód osobowy – 6 980 zł,
 • Samochód ciężarowy – 10 470 zł,
 • Inne pojazdy – 1 160 zł. 

Natomiast kary za brak OC w drugiej połowie roku będą takie: 

Do 3 dni (20% kary):

 • Samochód osobowy – 1 440 zł,
 • Samochód ciężarowy – 2 160 zł, 
 • Inny pojazd – 240 zł. 

4–14 dni (50% kary):

 • Samochód osobowy – 3 600 zł, 
 • Samochód ciężarowy – 5 400 zł,
 • Inny pojazd – 600 zł. 

Powyżej 14 dni (100% kary):

 • Samochód osobowy – 7 200 zł, 
 • Samochód ciężarowy – 10 800 zł,
 • Inne pojazdy – 1 200 zł. 

Kara za OC – kiedy jest nakładana?

Karę za brak OC nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – to on wypłaca odszkodowania, kiedy sprawca wypadku nie zostanie zidentyfikowany lub nie posiada OC. Jak zatem wykrywany jest brak ubezpieczenia? Robi to zautomatyzowany system, który w dowolnym momencie wyłapie niespełniony obowiązek

Kara za brak OC – jak uniknąć płacenia kary?

W przypadku, gdy kierowca ma trudną sytuację finansową lub życiową, to może odwołać się od kary. Zdarzają się szczególne przypadki, gdy UFG całkowicie rezygnuje z karyzmniejsza jej wysokość lub przesuwa terminpłatności

Właściciel samochodu, który chce uniknąć kary powinien złożyć odpowiedni wniosek. Należy też dołączyć do niego niezbędne załączniki – opinia ośrodka pomocy społecznejzaświadczenie lekarskie bądź zaświadczenie z urzędupracy.

Kara za brak OC – przedawnienie

Czasami kierowcy próbują uniknąć kary, polegając na przedawnieniu. Dochodzi do niego po upływie 3 lat od dnia kontroli, ale nie później niż 3 lata od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto nieważne obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu. 

Data przedawnienia może się przesunąć, a oprócz tego UFG może doliczyć odsetki.

Kto może sprawdzić status ubezpieczenia?

Wedle przepisów prawa wytyczono organy, które są zobowiązane do kontroli ważnego OC:

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów,
 • organy celne.

Natomiast uprawnienia do takiej kontroli posiadają też:

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.