Cyfryzacja wnioskowania

Za sprawą zmian, które urzeczywistniły się 1 lipca wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców można składać wyłącznie elektroniczne. Przepisy jasno traktują o tym, że podmioty nie mają możliwości wyboru między formą wniosku – pozostaje tylko opcja elektroniczna. Zgodnie ze modernizowanym art. 19 ust. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym złożenie wniosku w innej formie, tj. papierowej i nie wniesienie opłaty skutkuje odrzuceniem go.

Nowe zasady odnoszą się inaczej do podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Bowiem mają one prawo wyboru formy, w jakiej złożą wniosek – elektronicznej lub papierowej.

Jak złożyć wniosek?

Chcąc złożyć wniosek do KRS należy zalogować się na stronie Portal Rejestru Sądowego. W tym celu trzeba użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (do zalogowania można użyć profilu zaufanego ePUAP). Następnie, gdy już dokonamy logowania, przechodzimy do zakładki „e-formularze KRS”.

Kolejnym krokiem jest wybranie rodzaju wniosku – o rejestracje, zmianę, czy wykreślenie z KRS. A następnie nie pozostaje nic innego, jak wypełnić formularz niezbędnymi danymi. System jest o tyle wygodny, że w każdej chwili użytkownik może sprawdzić poprawność formularza – za sprawą przycisku „sprawdź poprawność”. Wniosek do KRS należy poświadczyć podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku, gdy do wniosku chcemy dołączyć załączniki w wersji papierowej, niezbędne będą odpisy elektronicznie poświadczone np. przez notariusza. Alternatywą są również elektroniczne kopie dokumentów.

Co z aktami rejestrowymi?

Akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, prowadzone będą tylko w formie elektronicznej. Nowe przepisy nie przewidują możliwości przetwarzania aktów na wersję papierową. Akta będą dostępne dla każdego za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformacyjnych. Można również przyjrzeć się im w siedzibie sądu rejonowego.

Cyfryzacja wnioskowania o rejestracje do KRS z pewnością usprawni procesy sądowe. Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie – bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach. Interfejs do składania wniosków o rejestracje do KRS jest przejrzysty i bardzo intuicyjny, zatem nie powinien przysparzać kłopotów wnioskodawcom.