Zasiłek chorobowy od 1 lipca

Początek lipca przyniesie wzrost wysokość zasiłku chorobowego, co jest bezpośrednio związane z nową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla przypomnienia od 1 lipca minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3 600 zł brutto.

Dodajmy, że kwota zasiłku chorobowego jest zależna od zarobków osoby ubezpieczeniowej, więc podstawą wymiaru zasiłku jest średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy. 

Co ważne, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla osoby pracującej w pełnym wymiarze czasu pracy musi wynosić nie mniej niż minimalne wynagrodzenie po odjęciu 13,71 proc.

Nowe stawki za L4

Nowa minimalne kwoty zasiłku chorobowego to:

  • pierwsze półrocze 2023 – od 1 stycznia do końca czerwca zasiłek chorobowy wynosi – 3011,52 zł,
  • drugie półrocze 2023 – od 1 lipca do końca 2023 zasiłek chorobowy wynosi – 3106,44 zł.

Osoby na zwolnieniu lekarskim otrzymają 80 proc. podstawy wymiaru składki. 

Kto płaci zasiłek dla pracownika?

Wedle Kodeksu pracy przez pierwsze 33 dni to pracodawca wypłaca należne środki z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku, gdy pracownik jest w wieku 50 lat i więcej, to ten czas może skrócić się do 14 dni

Po upływie 34 dni to finansowaniem zasiłku chorobowego zajmuje się Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 

Zasiłek może być wypłacany najwyżej 182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy – 270 dni

Co po przekroczeniu czasu?

Gdy pracownik jest niezdolny do pracy dłużej niż 182 dni, to zasiłek nie jest dalej wypłacany. W takiej sytuacji pracownik i pracodawca powinni ustalić warunki rozwiązania umowy.