Wycinka drzew 2023 – wnioski online

Kilka dni temu opublikowano ustawę z dnia 26 października 2023 r., która daje możliwość wydania zezwolenia na wycinkę drzew w formie online. Zezwolenie dotyczy osób prawnych i tych, który prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast zgłoszenie wycięcia drzew obowiązuje osoby fizyczne

Wycinka drzew 2023 – jednolitość wniosków

Nowelizacja przewiduje również ujednolicenie wniosków na terenie całego kraju. Odpowiednie wzorce zostaną umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministra klimatu i środowiska. Bez zmian pozostaje oczywiście adresat wniosków – dalej będzie nim wójtburmistrz lub prezydent.

Wycinka drzew 2023 – pisemne wnioski niejednolite

Obok wersji elektronicznej dalej będą dopuszczalne wnioski papierowe. Niemniej nowelizacja nie przewiduje ujednolicenia ich, tak jak w przypadku tych online. Tym sposobem w jednej gminie będą mogły funkcjonować dwa różne wnioski – stacjonarny i elektroniczny.

Wnioski online nie tylko na wycinkę

Elektroniczne wnioski będą dotyczy także wniosków o udzielenie zezwoleń na odstępstwa od zakazów gatunkowych. W formie elektronicznej będzie można również zgłaszać niektóre działania związane z wodami na terenach przyrody chronionej.

Wycinka drzew 2023 – wycinka bez zezwolenia

Projekt ustawy przewiduje kolejną nowelę, która wpłynie na wymogi dot. wycinki bez zezwolenia. Obwód dozwolonego wycięcia zwiększy się o 20 cm.

  • 100 cm – topola, wierzb, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty;
  • 85 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny;
  • 70 cm – pozostałe gatunki drzew.

Takie zwiększenie limitów może negatywnie wpłynąć na stan zieleni w większych miastach.

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.