Termin deklaracji 

W celu dopełnienia wszelkich formalności względem podatku liniowego należy złożyć deklarację PIT-36L. Termin rozliczenia obowiązuje do 2 maja

Wspólne rozlicznie z małżonkiem

To niewątpliwie kwestia, która najczęściej budzi wątpliwości przedsiębiorców. Niestety podatek liniowy wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. 

Przekazanie 1% podatku

W przypadku podatku liniowego możliwe jest przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Konieczne jest, aby wynikało to z zeznania złożonego w odpowiednim terminie lub z korekty deklaracji podatkowej. 

Podział rozliczenia PIT

Bardzo często podatnicy zastanawiają się, czy mogą podzielić formę rozliczenia. Jedną część swojej działalności chcą rozliczyć liniowo, a drugą na zasadach ogólnych. Takie rozwiązanie nie jest możliwe – opodatkowanie liniowe dotyczy wszystkich form działalności gospodarczej. 

Coroczne przypomnienie w Urzędzie Skarbowym 

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy konieczne jest coroczne przypominanie Urzędowi Skarbowemu, że chcą się rozliczać liniowo. Na szczęście nie ma takiego obowiązku. Jeśli podatnik zdecydował się na podatek liniowy, to ta forma rozliczenia jest aktualna w kolejnych latach.  

Zmiana opodatkowania w ciągu roku 

W ciągu roku nie można zmienić formy opodatkowanie. Jest to dopiero możliwe w kolejnym roku. 

Umowa o pracę, własna działalność i podatek liniowy

Umowa o prace powinna dot. innego zakresu działalności niż działalność gospodarcza. W takim przypadku umowa o prace nie ma wpływu na rozliczenie podatku liniowe. 

Podatek liniowy a ulgi

Podatek liniowy przewiduje ulgi, których dotyczą pewne ograniczenia. Od podatku można odliczyć składki ZUSoraz ulgę za pracę zagranicą

Podatnik może odliczyć od dochodu: 

  • ulgę termomodernizacyjną,
  • IKZE (Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
  • składki społeczne ZUS,
  • ulgę na badania i rozwój,
  • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów oraz innych związków wyznaniowych,
  • darowizny na cele walki z COVID-19,
  • darowizny w postaci tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących, 
  • darowizny na cele edukacji zawodowej,
  • placówki oświatowe,
  • stratę podatkową.

Nierzadko podatnicy zastanawiają się, jak długo trzeba czekać na zwrot nadpłaty. Jeśli złożyliśmy deklarację przez Internet, to termin zwrotu wynosi do 45 dni. W przypadku wersji papierowej urząd ma 3 miesiące na zwrot.