Pracodawca a nowe prawo pracy

Nowe prawo pracy zdalnej, które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia, nakazują pracodawcy wypłacać pracownikom rekompensatę. Ma ona pokryć koszty zużycia prądu i dostępu do Internetu. Wielu pracodawców, chcąc uniknąć tych kosztów, zaprasza pracowników do biura bądź prosi ich o uzasadnienie pracy zdalnej

Rekompensata za pracę zdalną

Rekompensata za pracę zdalną – a dokładnie jej wysokość, będzie różna w zależności od firmy. Jeden pracodawca może zaoferować stawki w wysokości 50 zł, gdzie u drugiego będzie to już tylko 10 zł. Skąd ten dysonans? 

Nowe przepisy w żaden sposób nie ujednolicają wysokości rekompensaty za pracę zdalną. Dlatego też każdy zakład pracy sam ustala odpowiednią dla niego (i tym samym dla pracownika) kwotę rekompensaty za pracę zdalną. Stawki mogą się różnić nawet w przypadku tożsamych zawodów czy zajmowanych stanowisk. Brak wzoru sprawia, że na rynku pracy pojawi się spora samowolka w tej kwestii.

Rekompensata za pracę zdalną – związki zawodowe

Związki zawodowe zwracają uwagę na problem nieokreślonych stawek rekompensaty za pracę zdalną. Ich zdaniem jest to newralgiczny element. Związki postulują, aby minimalne stawki rekompensaty za pracę zdalną zostały określone ustawowo. Zwracają one również uwagę na problem pracy zdalnej okazjonalnej. Pojawia się wiele obaw, że będzie ona nadużywana.

Pracodawcy stoją przed dużym wyzwaniem wprowadzenia pracy zdalnej na nowych zasadach. Jeśli nie wiesz, jak się za to zabrać i działać zgodnie z prawem, to napisz do nas! Nasi prawnicy pomogą Ci wdrożyć nowe zasady pracy zdalnej, tak żeby wszystko było legalne.