Prawo własności intelektualnej

Pod pojęciem własności intelektualnej kryją się wytwory ludzkiego umysłu, przedstawione w materialnej postaci – np. utwory literackieoznaczenia towarów lub wynalazki. Są one zaliczane do niematerialnych składników firmy jako nowatorskie efekty twórczej działalności człowieka

O własności intelektualnej można mówić w każdej dziedzinie życia – biznesowej, kulturalnej lub naukowej. Prawa własności intelektualnej to prawa wyłączne, czyli jedynie osoby uprawnione mogą czerpać z nich korzyści. 

Korzystanie z praw własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej pozwalają na ich wykorzystanie tylko w określonym czasie i na określonym terytorium. Mają one charakter materialny i są zbywalne, co oznacza, że można je sprzedać, odstąpić lub odziedziczyć. 

Prawa własności przemysłowej

Prawo własności intelektualnej dzieli się na dwa podstawowe obszary: 

  • prawo własności przemysłowej
  • prawo autorskie i prawa pokrewne.

Prawa własności przemysłowej można uzyskać poprzez zgłoszenie lub rejestrację ich w Urzędzie Patentowym. Są to prawa wyłączne, więc zapewniają monopol na eksploatowanie określonych dóbr. Ochrona własności przemysłowej dotyczy: 

  • znaków towarowych,
  • wynalazków,
  • wzorów przemysłowych,
  • wzorów użytkowych,
  • innych praw wyłącznych.

Wynalazek – co obejmuje?

O wynalazku mówi się w przypadku nowatorskiego rozwiązania technicznego. Musi on mieć poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Na wynalazki udziela się patentów, które są zbywalne – można je sprzedać lub odziedziczyć

Wzór użytkowy i przemysłowy

Wzór użytkowy jest rozwiązaniem o charakterze technicznym. Dotyczy ono kształtubudowy lub zestawienia elementów niepołączonych konstrukcyjnie przedmiotu o trwałej postaci. Wzór może wejść w skład praw własności przemysłowej, jeśli jest nowatorski, ma techniczny charakter i ma trwałą postać

Wzór przemysłowy jest nową postacią wytworu (lub jego częścią), który ma indywidualny charakter, dzięki konturomkształtom lub kolorystyce. Chodzi głównie o zwiększenie atrakcyjności towaru, zwracając uwagę na jego design.

Po co rejestrować prawa własności przemysłowej?

Prawo własności przemysłowej pozwala przedsiębiorcom chronić swoje dobra intelektualne. To daje możliwość wyłącznego zarobkowego i zawodowego korzystania z danego przedmiotu. Rejestracja umożliwia wydawanie licencji i sprzedaży dobra własności intelektualnej.