Istota władzy rodzicielskiej

Obowiązkiem rodziców jest sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Władza rodzicielska to przede wszystkim obowiązek wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także obowiązek wychowania

Dziecko pozostawione bez opieki

Rodzice decydują się na pozostawienie dziecka samego w domu, gdy nie mają kogoś, kto mógłby się nim zająć. Zwykle takie kroki podejmują opiekunowie dzieci, które są odpowiedzialne i nauczone samodzielności. Niestety takie działania mogą skończyć się dla rodziców konsekwencjami prawnymi. Szczególnie jeśli dojdzie do negatywnych incydentów w czasie, gdy dziecko jest same w domu. 

Dziecko samo w domu – kodeks karny 

Przepisy te reguluje Kodeks karny i Kodeks wykroczeń. Popełniony czyn może zostać uznany za przestępstwo lub wykroczenie – w zależności od charakteru. 

Wedle przepisów kodeksu karnego narażanie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, skutkuje karą pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku pozostawienia dziecka bez opieki, rodzicom grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności

W przypadku nieumyślnego działania sprawcy grozi grzywnakara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do roku. Za sytuacje nieumyślną uznamy czyn, kiedy zostawiliśmy dziecko samo w domu, ale nie mieliśmy takiego zamiaru. 

Dziecko samo w domu – kodeks wykroczeń

Jak już wspomnieliśmy, działanie rodziców można rozpatrywać nie tylko poprzez Kodeks karny, ale i Kodeks wykroczeń. Ten ostatni traktuje o tym, że temu, kto zostawia małoletniego do lat 7 bez nadzoru, dopuszczając do niebezpieczeństwa, podlega karze grzywny lub nagany. Tym samym ustawodawca wprowadza przepis, który stwierdza, że dziecko do lat 7 nie jest w stanie rozpoznać niebezpieczeństwa i się przed nim bronić. 

Lepiej być ostrożnym i nie zostawiać dziecka samego w domu. Nie tylko z obawy przed konsekwencjami prawnymi, ale i z obawy przed krzywdą, której może doświadczyć dziecko. 

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online