Odśnieżanie chodnika – uregulowane prawnie

Odśnieżanie chodnika jest obowiązkiem, który reguluje ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminie. Kwestie tego, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika reguluje art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy zobowiązują właścicieli nieruchomości do zadbania o przestrzeń, która jest pokryta śniegiemlodem czy błotem

Kto powinien odśnieżać chodnik?

W przypadku dróg publicznych odśnieżaniem zajmuje się właściciel lub zarządca takiej drogi. Tym samym odśnieżaniem takich dróg nie muszą się martwić właściciele nieruchomości. 

Jeśli chodnik przylega bezpośrednio do nieruchomości, to jego odśnieżaniem musi się zająć właściciel/zarządca nieruchomości. Warto tu jednak zwrócić uwagę na zapis „bezpośrednio”. W przypadku, gdy pas zieleni oddziela nieruchomość od chodnik, to za odśnieżanie takiego chodnika odpowiedzialna jest gmina. Właściciel nieruchomości nie ma również obowiązku odśnieżania chodnika, przy którym znajduje się płatny parking – wtedy jest to obowiązek zarządcy drogi

Właściciele nieruchomości nie muszą posypywać chodników solą lub piaskiem.

Odśnieżanie chodnika przed domem w budowie

W przypadku, gdy nieruchomość jest dopiero w budowie, to odśnieżanie chodnika jest obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych. Jeśli jest mowa o budynku wielolokalowym, to za odśnieżanie odpowiedzialna jest wspólnotalub spółdzielnia mieszkaniowa.  

Kary za nieodśnieżanie

Nie należy lekceważyć obowiązku ośnieżania chodnika, ponieważ skutkuje to karą grzywny. Ponadto właściciel nieruchomości może zostać pozwany przez osobę, która doznała krzywdy za pośrednictwem ów nieodśnieżonego chodnika. Jeśli poszkodowany dowiedzie, że właściciel nie dopełnił swoich obowiązków, to może ubiegać się o odszkodowanie.  

Nie zapomnij o dachu i soplach 

Obowiązkiem właściciela jest również usunięcie zalegającego śniegu na dachu. Zarządca lub właściciel budynku nie może też zapomnieć o usunięciu sopli, które mogą spaść na przechodnia lub na samochód. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje karą

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.