Nowe przepisy

Od 1 lipca 2021 r. trzeba będzie zgłosić do urzędu piec, kominek, fotowoltaikę czy inne źródła ciepła. Nowe przepisy obowiązują wszystkich właścicieli domów i mieszkań, którzy korzystają z wymienionych wcześniej urządzeń.

Właściciele pieców, fotowoltaiki, pomp ciepła itp. od 1 lipca mają rok na to, by zgłosić wszystkie posiadane źródła ciepła i spalania paliw. W przypadku nowopowstałych budynków należy dokonać zgłoszenia przed upływem 14 dni od uruchomienia nowego urządzenia grzewczego. Niezbędne informacje trafią do nowopowstałej bazy – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgłoszenie do urzędu wspomnianych urządzeń ma na celu wsparcie walki ze smogiem.

Kto zgłasza urządzenia?

W sytuacji, gdy nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, to wystarczy że tylko jeden z nich złoży wniosek. W przypadku wielorodzinnych budynków wspólne źródła ciepła (np. sieć ciepłownicza) zgłasza jego zarządca. Natomiast indywidualne urządzenia w mieszkaniu, jak np. kominek, zgłasza jego właściciel.

Jak złożyć deklaracje?

Z tytułu nowych przepisów, wchodzących w życie od 1 lipca, właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji. Można tego dokonać za pośrednictwem Internetu, korzystając z profilu zaufanego bądź dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Drugą możliwością jest wysłanie listu lub osobiste stawienie się w urzędzie.

Co powinna zawierać deklaracja?

Podstawowe informacje takie jak:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela lub zarządcy,
  • adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy,
  • opcjonalnie numer telefonu i/lub adres mail,
  • informacja o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła i/lub spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, a także stosowanych w nich paliwach.

Po złożeniu deklaracji urzędnicy maja 6 miesięcy – w przypadku „starych” nieruchomości i 30 dni – w przypadku nowych nieruchomości, na to aby wprowadzić dane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kary za brak zgłoszeń

W przypadku, gdy właściciel lub zarządca nieruchomości nie zgłosi źródeł ciepła do urzędu, grozi mu 500 zł mandatu. Sytuacja ma się znacznie gorzej, w momencie, gdy sprawa trafi na ścieżkę sądową. Wysokość kary może wtedy sięgnąć nawet do 5 000 zł.

Nowe przepisy mają pomóc w walce ze smogiem, który jest poważnym zagrożeniem dla środowiska i naszego zdrowia. Niemniej jednak wprowadzone zmiany zaskoczyły wielu rodaków. Informacje o zmianach są kiepsko rozprzestrzeniane i mało kto wie o nowych obowiązkach. Ponadto gminy nie dostały dodatkowych pieniędzy na prowadzenie akcji informacyjnej. Nie wszystkie też otrzymały niezbędny sprzęt i oprogramowanie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zatem nowe przepisy mają zniwelować smog, ale jak na razie urzędy nie są gotowe na te obowiązki.