Cookies – czym są i czemu służą?

Tytułem wstępu zacznijmy od wyjaśnienia czym są pliki Cookies. Po polsku ciasteczka to dane informatyczne w formie tekstowej, które przechowuje urządzenia wykorzystywane przez użytkownika. Ciasteczka służą do polepszenia użytkowania stron internetowych w ramach śledzenia użytkownika

Cookies a prawo

W przepisach prawnych nie pojawia się termin cookies/ciasteczka. Zapisy prawne mówią o przechowywaniu informacji i dostępie do informacji itp. 

W tej kwestii podstawami prawnymi są art. 173 i art174 ustawy Prawa telekomunikacyjnego. Nie mówią one wprost o ciasteczkach, ale mimo to mają odniesienie do gromadzenia plików, o czym użytkownik musi zostać odpowiednio poinformowany.

Cookies a dane osobowe

Zdarza się, że popularne ciasteczka wykorzystują dane osobowe – nie wszystkie to robią. W takiej sytuacji ma zastosowanie nie tylko prawo telekomunikacjne, ale i przepisy dot. ochrony danych osobowych – RODO

Kogo dotyczą ciasteczka?

Pytanie, kto musi posiadać te wszystkie zgody użytkowników? Taki obowiązek dotyczy przede wszystkim administratorów stron internetowych. Każdy z administratorów w oparciu o ustawę telekomunikacji (i RODO, jeśli wykorzystuje dane osobowe) musi pytać użytkowników o zgodę. 

Jak ma wyglądać zgoda na ciasteczka?

Do najpopularniejszych rozwiązań należy wyskakujące okienko, które informuje o zastosowanych ciasteczkach. Pop-up zawiera niezbędne checkboxy i przyciski akceptacji

Twórcy decydują się na różne rozwiązania. Czasami wyskakujące okno blokuje dostęp do strony (dopóki użytkownik nie kliknie odpowiedniego przycisku), a czasem wręcz odwrotnie – w niczym nie przeszkadzają. Niestety nie ma konkretnych wytycznych, co do tego, jak powinna wyglądać zgoda. Najważniejsze jest to, aby okienko było widoczne, a informacje zrozumiałe. 

Legalność przycisku „akceptuje wszystkie zgody”

Przycisk „akceptuje wszystkie zgody” ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Prawo jednak nie zakazuje jego użycia. Wiele firm stosuje ten rodzaj przycisku, co nie spotyka się z protestami użytkowników. Takie rozwiązanie jest z pewnością dużym rozwiązaniem, które przyspiesza i polepsza doświadczenia użytkownika.  

Jak długo strona wykorzystuje dane zgody?

Informacje na temat czasu wykorzystywania zgody powinny znaleźć się w Polityce prywatności/zasadach cookies. Najczęściej wydana zgoda działa tak długo, aż nie zostanie wycofana lub tak długo jak przewidują to zasady strony – np. 2 lata. 

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online