Uwaga!

error..

OK

Potwierdzenie akcji

error..

OK Anuluj

DOŁĄCZ DO NAS
I ZARABIAJ W BRANŻY PRAWNEJ ONLINE

Nie czekaj. Dołącz już dziś!

Pozyskuj klientów i kolejnych partnerów.

Otrzymuj prowizję od każdego klienta, który zgłosił się z Twojego polecenia i skorzystał z dowolnej usługi lexnonstop.com

Zarabiaj nawet do 41% + nadprowizja!

Dołącz do programu Zaloguj się do konta partnera

Logowanie Klient/Ekspert

Skonsultuj się z prawnikiem online

Opis Twojego problemu musi zawierać przynajmniej 40 znaków.

50 prawników jest teraz gotowych aby odpowiedzieć

Odpowiedź nawet do kilku godzin

Prawo cudzoziemców

Prawo cudzoziemców, inaczej zwane prawem migracyjnym, to gałąź zajmująca się regulacją przepływu osób oraz ich zmianą miejsca zamieszkania lub pobytu.

Ta gałąź prawa reguluje wszelkie kwestie związane z legalizacją pobytu obcokrajowca. Obejmuje takie zagadnienia jak emigracja, imigracja, migracja wewnętrzna, aspekty czasowego pobytu osoby poza miejscem zamieszkania, na przykład uchodźców i imigrantów. Znaczna część zapytań dotyczących tej dziedziny prawa wiąże się z uzyskaniem zezwolenia na pobyt i pracę przez obywateli Ukrainy. Aby cudzoziemiec z państwa spoza UE mógł legalnie pracować w Polsce, musi: posiadać dokument dopuszczający go do polskiego rynku pracy (zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), ewentualnie być zwolnionym z tego wymogu na podstawie szczególnych przepisów lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, a także posiadać tytuł pobytowy, którego podstawa musi uprawniać do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt).

 • Legalizacja pobytu
 • Zezwolenie na pracę
 • Karta Polaka
 • Pobyt czasowy
 • Deportacja
 • Status uchodźca
 • Tymczasowe schronienie
 • Zakup pojazdu przez cudzoziemca
 • Prawa migrantów
 • Rozstrzyganie sporów z pracodawcą
 • Wizy
 • Małżeństwo z obcokrajowcem
 • wymiana prawa jazdy na polskie
 • prawo jazdy dla obcokrajowców
 • wymiana prawa jazdy dla obcokrajowców
 • prawa cudzoziemców w polsce
 • prawo cudzoziemców
 • prawo jazdy dla obcokrajowca w polsce
 • zmiana prawa jazdy na polskie
 • prawo o cudzoziemcach
 • zatrzymanie prawa jazdy obcokrajowcowi
 • prawa i obowiązki cudzoziemca na terytorium RP
 • prawo jazdy dla obcokrajowców dokumenty
 • kurs prawa jazdy dla obcokrajowców
 • pobyt czasowy
 • karta Polaka
 • pobyt stały
 • zezwolenie na pracę
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
 • urząd wojewódzki
 • ponaglenie w sprawie administracyjnej