Uwaga!

error..

OK

Potwierdzenie akcji

error..

OK Anuluj

DOŁĄCZ DO NAS
I ZARABIAJ W BRANŻY PRAWNEJ ONLINE

Nie czekaj. Dołącz już dziś!

Pozyskuj klientów i kolejnych partnerów.

Otrzymuj prowizję od każdego klienta, który zgłosił się z Twojego polecenia i skorzystał z dowolnej usługi lexnonstop.com

Zarabiaj nawet do 41% + nadprowizja!

Dołącz do programu Zaloguj się do konta partnera

Logowanie Klient/Ekspert

Dziedziny prawa, w których się specjalizujemy

Dzięki LEXNONSTOP dotrzesz do najlepszych prawników specjalizujących się w wielu dziedzinach prawa. Zobacz w jakich sprawach pomagamy.
Jeśli już teraz masz problem, który chcesz skonsultować, zapytaj o pomoc jednego z naszych prawników.

Zadaj pytanie
Ikona prawa spadkowego

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków po śmierci ich właściciela, rozwiązuje takie kwestie jak podział majątku czy dziedziczenie długu.

 • Spadek

 • Testament

 • Zachowek

 • Dług po zmarłym

 • Podatek od spadku

 • Zrzeczenie się spadku

 • Akt zgonu

 • Dokumenty spadkowe

Czytaj więcej
Ikona prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze to działy prawa cywilnego, które obejmują aspekty małżeństwa i rodziny, regulują majątkowe i niemajątkowe stosunki między krewnymi oraz stosunki wynikające z opieki, przysposobienia i kurateli.

 • Rozwody

 • Opieka nad dziećmi

 • Separacje

 • Alimenty

 • Podział majątku

 • Ubezwłasnowolnienie

 • Adopcja

 • Opiekun prawny

 • Intercyza

Czytaj więcej
Ikona prawa cywilnego

Prawo cywilne

Prawo cywilne to podstawowa gałąź prawna, która reguluje wszelkie stosunki pomiędzy podmiotami prawnymi, to tzw. prawo prywatne, które chroni dobra osobiste obywateli.

 • Umowy

 • Ochrona dóbr osobistych

 • Prawa majątkowe

 • Prawa konsumenta

 • Odszkodowania

 • Windykacja

 • Własność i posiadanie

 • Prawo mieszkaniowe

 • Pełnomocnictwo

 • Zadłużenia

Czytaj więcej
Ikona prawa pracy

Prawo pracy

Prawo pracy to ogół regulacji i zespół norm prawnych dotyczących stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy w szczególności jego praw i obowiązków.

 • Urlop

 • Godziny nadliczbowe

 • Wypowiedzenie umowy

 • Kodeks pracy

 • Wynagrodzenie

 • Mobbing

 • Wypadki przy pracy

 • Choroby zawodowe

 • BHP

 • Zwolnienia grupowe

 • Praca za granicą

Czytaj więcej
Ikona prawa karnego

Prawo karne

Prawo karne to zbiór przepisów jasno regulujących konsekwencje odpowiedzialności karnej za czyny zabronione, popełnione przez obywatela.

 • Sprawa karna

 • Obrona oskarżonego

 • Odbywanie kary

 • Mandaty i wykroczenia

 • Procedury w sądzie

 • Apelacja

 • Prawa skazanych

 • Zwolnienie warunkowe

 • Skrócenie terminu

 • Nielegalne posiadanie broni

 • Łapówka

Czytaj więcej
Ikona prawa podatkowego

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe jako podgałąź prawa finansowego reguluje zasadę powstawania, ustalania, a także wygasania zobowiązań oraz obowiązki podatników, inkasentów i płatników.

 • Podatek dochodowy

 • Podatek VAT

 • Podatek od spadków i darowizn

 • Podatek od nieruchomości

 • Opłaty skarbowe

 • Kontrola podatkowa

 • Prawo karne skarbowe

 • Audyt podatkowy

Czytaj więcej
Ikona nieruchomości

Nieruchomości

Prawo nieruchomości to zbiór przepisów obejmujący całość problematyki związanej z użytkowaniem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości.

 • Wynajem mieszkania

 • Kupno/sprzedaż nieruchomości

 • Darowizna

 • Wspólnota mieszkaniowa

 • Umowa deweloperska

 • Mieszkanie komunalne

 • Mieszkanie spółdzielcze

 • Przedwstępna umowa sprzedaży

 • Eksmisja

 • Problemy mieszkaniowe (zalanie, hałaśliwi sąsiedzi)

Czytaj więcej
Ikona prawa migracyjnego

Prawo cudzoziemców

Prawo cudzoziemców, inaczej zwane prawem migracyjnym, to gałąź zajmująca się regulacją przepływu osób oraz ich zmianą miejsca zamieszkania lub pobytu.

 • Legalizacja pobytu

 • Zezwolenie na pracę

 • Karta Polaka

 • Pobyt czasowy

 • Deportacja

 • Status uchodźca

 • Tymczasowe schronienie

 • Zakup pojazdu przez cudzoziemca

 • Prawa migrantów

 • Rozstrzyganie sporów z pracodawcą

 • Wizy

 • Małżeństwo z obcokrajowcem

Czytaj więcej
Ikona ochrony praw konsumentów

Ochrona konsumentów

Prawa konsumenta to zbiór praw chroniących interesy konsumenta określający zarówno prawa kupujących, jak i obowiązki sprzedających.

 • Odstąpienie od umowy

 • Towar niezgodny z umową

 • Reklamacje konsumenckie

 • Rękojmia

 • Wady ukryte

 • Opinia rzeczoznawcy

 • Rzecznik Praw Konsumenta

 • Kara umowna

 • Naprawy gwarancyjne

 • Odpowiedzialność sprzedawcy

Czytaj więcej
Ikona windykacji długów

Windykacja długów

Windykacja ma celu podjęcie czynności prawnych i procesowych, których celem jest doprowadzenie do spłacenia przez dłużnika wszelkich zaległych wobec wierzyciela zobowiązań.

 • Przedawnienie

 • Zajęcie mienia

 • Postępowanie komornicze

 • Uciążliwa windykacja

 • Sądowy Nakaz Zapłaty

 • Zatrzymanie nakazu

 • Egzekucja długów

 • Upadłość konsumencka

 • Skarga na czynności komornicze

 • Pętla zadłużenia

Czytaj więcej
Ikona świadczeń społecznych

Świadczenie społeczne

Świadczenia społeczne, czyli środki do zaspokajania indywidualnych potrzeb jednostki lub rodziny, których pozyskanie nie jest skutkiem samodzielnej pracy.

 • Renty

 • Emerytury

 • Dodatki mieszkaniowe

 • Niepełnosprawność

 • Świadczenie rodzicielskie

 • Zapomoga finansowa

 • Ulga rodzinna

 • Zasiłek opiekuńczy

 • Świadczenia pielęgnacyjne

 • 500+

Czytaj więcej
Ikona umów

Prawo umów

Prawo umów reguluje stosunki prawne stron zapisane w umowie o określonej formie, mogą to być umowy kupna czy sprzedaży, umowy handlowe pomiędzy kontrahentami, a także regulaminy.

 • Aneks do umowy

 • Przedłużenie umowy

 • Rozwiązanie umowy

 • Umowa pożyczki

 • Umowa przedwstępna

 • Umowa najmu

 • Umowa zakupu samochodu

 • Unieważnienie umowy

 • Umowa serwisowa

 • Umowa B2B

Czytaj więcej

Masz podobny problem prawny?

Skonsultuj go z prawnikiem. Profesjonalna pomoc prawna nie musi dużo kosztować.
Nasi prawnicy bezpłatnie ocenią Twoją sytuację i zaproponują rozwiązanie.

Zapytaj o pomoc prawnika