PCC – czym jest?

PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje przy zawieraniu umów i dokonywaniu właśnie czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy ich przedmiotem jest jakaś rzecz lub prawo majątkowe. Tym podatkiem objęte są umowy, takie jak:

  • umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowa pożyczki,
  • umowa darowizny,
  • umowa o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności,
  • umowa spółki,
  • ustanowienie hipoteki.

Zniesiony został tylko podatek od nieruchomości, który zwykle wynosi 2% od wartości nieruchomości i dotyczy transakcji na rynku wtórnym

PCC – zniesienie podatku 

Rezygnacja z opłacenia PCC ma być formą pomocy dla Polaków, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie. Oczywiście dotyczy to również osób, które korzystają z Bezpiecznego kredytu 2 proc.  

Nowe przepisy zaznaczają, że zwolnienie z PCC dotyczy osób fizycznych, kupujących mieszkanie na rynku wtórnym. Nie mogą one posiadać żadnych praw do mieszkania lub domu w dniu zakupu ani przeddzień

PCC – co obejmuje

Zniesienie z opodatkowania PCC dotyczy sprzedaży nieruchomości, w tym: 

  • lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość,
  • budynków mieszkalnych jednorodzinne,
  • spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Przepisy wejdą w życie od 31sierpnia 2023 r., wtedy też nie będzie konieczności płacenia PCC wysokości 2%.