Formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA

W dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń, czyli w formularzach ZUS ZUA („Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej”) i ZUS ZZA („Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych”), od 16 maja trzeba wprowadzać kod zawodu, tym samym ubezpieczony zobowiązany jest do wykazania zawodu, w którym pracuje. Zdaniem prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej wprowadzone rozwiązanie pozwoli na oszacowanie wskaźnika zachorowalności w danych grupach zawodowych.

Jaki jest cel wykazywania zawodu we wnioskach?

Prezes ZUS twierdzi, że poprzez epidemie przekonaliśmy się, że polityka państwa nie może istnieć bez podstawowych danych statystycznych. Wykazanie kodu zawodu w formularzu do ubezpieczenia, umożliwi uzyskanie niezbędnych informacji statystycznych, które pozwolą ocenić okres największej zachorowalności w danym zawodzie. Tym samym prof. Uścińska zapewnia, że zgromadzone informacje będą wykorzystywane tylko do celów statystycznych, więc nie ma powodów do niepokoju.

Pozyskanie informacji na temat zawodów ubezpieczonych osób pozwoli również na analizę rozkładu dochodowego i terytorialnego w danej grupie zawodowej. Główny Urząd Statystyczny już od dłuższego czasu informował o zapotrzebowaniu na pozyskanie takich danych.

Ubezpieczenie ZUS – Nowe formularze

Na stornie ZUS podano informacje, że w formularzach ZUS ZUA – „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej”, w bloku X należy wypełnić pole 01, czyli podać „kod wykonywanego zawodu”.

W formularzach ZUS ZZA – „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych”, obowiązkowo należy wypełnić pole 02, również zatytułowane „Kod wykonywanego zawodu”. Te informacje trzeba będzie umieścić w bloku V opatrzonym nazwą „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu”.Od 16 maja nie można już wykorzystywać dotychczasowych formularzy zgłoszeniowych, gdyż nie będą one aktualne i dostosowane do nowych zasad.

ZUS podkreśla, że w wyżej wymienionych dokumentach, kod wykonywania zawodu powinien być zgodny z oficjalną klasyfikacja zawodów, określoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Ponadto program Płatnik, wraz z aplikacją ePłatnik, zostaną dostosowane do nadchodzących zmian – w programach zostanie wprowadzona lista kodów do wyboru.

Zapotrzebowanie na dane statystycznie stale rośnie, bo dzięki nim możemy usprawnić politykę kraju. Wprowadzone zmiany w formularzach ZUS ułatwią ocenę zachorowalności w danych grupach zawodowych. Dzięki nim będzie również możliwe zbadanie okresu, w którym dane grupy najczęściej chorują. Zmiany, które wejdą w życie od 16 maja 2021 roku, to wypełnienie dodatkowego pola w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA, czyli wykazanie zawodu, który wykonujemy.