Do czego przyczynią się zmiany?

Nowelizacja Prawa energetycznego tzw. ustawy licznikowej, realizuje unijną koncepcję, dla której istotne są potrzeby odbiorców i wsparcie ich aktywizacji. Za sprawą nowych przepisów zostaną zlikwidowane bariery w rozwoju magazynów energii – niezbędne do integracji Odnawialnych Źródeł Energii. Przyczynią się one również do unormowania zmian zachodzących w systemie elektroenergetycznym.

Kwestie pomiaru energii

Najistotniejszą zmianą w prawie energetycznym jest wprowadzenie możliwości korzystania z funkcji inteligentnych liczników zdalnego pomiaru. Ustawa reguluje kwestie standardów komunikacji między licznikiem zdalnego pomiaru, a systemem zdalnego odczytu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że do końca 2028 roku, takie liczniki zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców.

Zdalny pomiar liczników pozwoli obserwować bieżące zużycie, a także dostosować je do stale zmieniających się taryf. Dzięki temu rozwiązaniu dostawcy energii elektrycznej będą mieli możliwość wprowadzenia taryf dynamicznych.

Powstanie i funkcjonowanie CSIRE

Nowe przepisy w Prawie energetycznym wiąże się powstaniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Będzie to informatyczne centrum danych, pozwalające na gromadzenie i przechowywanie w jednym miejscu danych technicznych oraz handlowych punktów poboru energii. Za zarządzanie CSIRE odpowiedzialne będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące funkcję Operatora Informacji Rynku Energii.

Likwidacja barier w rozwoju magazynów energii

Ustawa licznikowa sprawia, że zlikwidowane zostaną bariery w rozwoju magazynów energii. Uregulowane będą kwestie formalno-techniczne, poprzez wprowadzenie formularza wzoru rejestru magazynu oraz zasady jego wpisu do rejestrów prowadzonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Rejestracja jest obowiązkowa za pośrednictwem Internetu. Nowe przepisy sprawiają, że monitorowanie rozwoju technologii magazynowej w Polsce będzie łatwiejsze.

Dzięki nowelizacji przepisów Prawa energetycznego, tzw. ustawy licznikowej, klienci zyskują lepszą pozycję względem dostawcy. Zdalny pomiar liczników pozwoli na dokładniejszą analizę zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo nowe przepisy zakazują zawierania umów sprzedaży energii i gazu z odbiorcami poza lokalami przedsiębiorstwa. To rozwiązanie ma zapobiec nagminnym oszustwom, do których dochodzi w formie sprzedaży bezpośredniej.