Umowy na czas określony

Obecnie nie ma konieczności podawania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony. Nowelizacja zmieni przepisy na korzyść pracownika. Pracodawca będzie zobowiązany do pisemnego zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy. W przypadku niepodania przyczyny wypowiedzenia (lub podania nieprawidłowego powodu) pracownik zostanie przywrócony do pracy. 

Umowy na okres próbny

Zmiany w Kodeksie przewidują usunięcie możliwości zatrudnienia na okres próbny w celu wykonania tego samego rodzaju pracy. Tym samym kolejne zatrudnianie na okres próbny będzie możliwe, jeśli pracownik wykona inny rodzaj pracy. 

Kolejną zmiana dot. uzależnienia maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania następnej zawartej umowy po upływnie okresu próbnego. 

Umowa o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres:

  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Zakaz konkurencji

Nowelizacja zakłada, że w przypadku braku umowy o zakazie konkurencji pracodawca nie może wyciągnąć żadnych negatywnych konsekwencji wobec pracownika, jeśli ten pozostaje zatrudniony w innym miejscu pracy. 

W takiej sytuacji pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę.

Rodzice dzieci do 8 roku życia

Rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli wnioskować o elastyczną organizacje czasu pracy. Na rozpatrzenie wniosku pracodawca ma 7 dni. Przy rozpatrywaniu wniosku musi on zwrócić uwagę na potrzeby pracownika, terminy, a także przyczynę takiego trybu pracy. 

Zasiłek macierzyński

Za sprawą nowych przepisów zasiłek macierzyński będzie wynosił 70% podstawy zasiłku. Pracownica będzie jednak miała możliwość zdecydowania jaką wysokość zasiłku macierzyńskiego chce pobierać w okresie urlopu rodzicielskiego.  

Istnieje możliwość wypłacenia zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% za cały okres urlopu. W takiej sytuacji pracownica otrzyma zasiłek w wysokości 70% postawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego. 

Borykasz się z problemami prawnymi? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online

Źródło:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/81391:zmiany-w-kodeksie-pracy-w-2022-r