Dowód osobisty: kiedy nastąpią zmiany?

14 kwietnia Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą dowodów osobistych. Za sprawą tej decyzji, pojawią się – od 2 sierpnia 2021 r.– nowe dowody osobiste. Zmiany nie dotyczą dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.

Odcisk palców na dowodzie

Nowe dowody osobiste będą posiadały odciski palców, tym samym nie będzie już możliwości wnioskowania o dowód za pośrednictwem Internetu. Elektroniczne składanie wniosków zostaje wyeliminowane, gdyż pobieranie odcisków palców będzie możliwe tylko w urzędzie podczas składania wniosku. Dowód osobisty będzie posiadał oznaczenie państwa członkowskiego – na tle flagi Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie UE zostały zobligowane do umieszczenia odcisków palców i odręcznego podpisu posiadacza w dowodach osobistych. Jest to spowodowane potrzebą ograniczenia ryzyka fałszowania dokumentów. Nowa cecha biometryczna (odcisk palca) w dowodzie osobistym, ujednolici proces przemieszczania się i z pewnością go usprawni. Podczas kontroli celnych np. gdy pojawi się problem z rozpoznaniem osoby na fotografii, odcisk palca okaże się wybawieniem.

Kiedy wymiana?

Wiele osób zastanawia się, czy za sprawą zmian konieczna jest wymiana dowodu osobistego 2 sierpnia. Rząd zapewnia, że nie ma takiej potrzeby. Z dotychczasowych dokumentów tożsamości można korzystać dopóki nie stracą one ważności. Wymiana dowodów osobistych dotyczy tylko tych osób, których dokumenty tracą ważność po 2 sierpnia. Zdaniem rządu całościowa wymiana dowodów osobistych potrwa blisko 10 lat.

Ważność dowodów osobistych

Osobom powyżej 12 roku życia dowody osobiste wydawane będą na dziesięć lat. Natomiast dzieciom poniżej 12 roku życia dowody będą służyły tylko przez pięć lat.

Dzieci, które nie osiągnęły 12 roku życia są zwolnione z odręcznego podpisu posiadacza, który pojawi się w nowych dowodach osobistych. Również osoby powyżej 12 roku życia są zwolnione z tego obowiązku, jeżeli istnieją przeciwwskazania do złożenia podpisu.

Nowe dowody osobiste z pewnością wydłużą procedurę urzędową, ze względu na pobranie odcisków palców. Internetowe wnioskowanie o dowód osobisty będzie możliwe tylko w przypadku osób poniżej 12 roku życia. Nowości wprowadzone w dowodach osobistych mają niwelować ryzyko związane z fałszowaniem dokumentów i dostosować nasze dokumenty do standardów UE.