Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – skrócony czas

Aktualnie zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z przyczyn chorobowych. Nie może być ona wypłacany dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni.

Nowelizacja ustawy przewiduje skrócenie okresu zasiłkowego do 91 dni. Zmiany nie dotyczą jedynie okresu niezdolności do pracy z powodu ciąży czy gruźlicy.

Zliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

Wedle obecnych przepisów do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, wynikające z tej samej choroby. Warunkiem było niewystępowanie przerwy dłuższej niż 60 dni, między dwoma okresami niezdolności do pracy.

Nowe przepisy zmieniają nieco tę kwestię. Od 2022 roku rodzaj choroby nie będzie miał znaczenia. Do jednego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy – z wyjątkiem ciąży –  oraz okresy niezdolności do pracy z przerwami powyżej 60 dni. 

Wyższy zasiłek za pobyt w szpitalu

Aktualnie zasiłek chorobowy z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Nie dotyczy to okresu, w którym pracownik otrzymuje prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz czasu ciąży.

Zasiłek za pobyt w szpitalu, za sprawą nowych przepisów, będzie wynosić 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zmiany terminów wypłacania świadczeń

Na ten moment płatnicy składek, będący płatnikami zasiłków, dokonują wypłaty świadczeń w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń. Za to ZUS wypłaca świadczenia po stwierdzeniu uprawnień, niemniej nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów.

Za sprawą nowych przepisów zarówno ZUS, jak i płatnicy będą zobowiązani do wypłaty zasiłków na bieżąco. I jak przewiduje nowelizacja – nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Proces wypłacania zasiłków, może się nieco wydłużyć, za sprawą nowych przepisów.

Zmiany w ubezpieczeniu dla przedsiębiorców

Według nowych regulacji objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem (również chorobowym) lub jego ustanie, będzie możliwe nie wcześniej niż przed złożeniem (przez płatnika) zgłoszenia lub wyrejestrowaniem w ZUS-ie. Tak uregulowane przepisy mają dać prawo przedsiębiorcom, do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, również w przypadku opłacenia składek po terminie.

Przedsiębiorcy muszą także przygotować się na zmiany w egzekucji należności składkowych. Od 1 stycznia 2022 roku organ rentowy ma możliwość potrącania nieopłaconych składek i odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń.

Od stycznia 2022 roku czekają nas nowe regulacje, dotyczące ubezpieczeń społecznych. Zmieni się, m.in. okres wypłacania zasiłków oraz wysokość świadczeń. Oprócz tego od stycznia przedsiębiorcy mają obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli jednak płatnik tego nie zrobi, to uczyni to za niego organ rentowy do stycznia 2023 roku.