Czy trzeba zapłacić podatek?

To nieistotne w jakiej formie zawarto umowę z zagranicznym przedsiębiorcą, bo wynagrodzenie i tak trzeba opodatkować. Jeśli nasze miejsce zamieszkania jest w Polsce, to mamy obowiązek płacić tutaj podatek dochodowy – nawet za zagraniczny dochód.

Co ważne, podatek zagraniczny umowy o dzieło musimy rozliczyć samodzielnie – zagraniczny pracodawca nie może tego zrobić za nas.

Jak obliczyć podatek?

Podatek należy obliczyć od dochodu – to wynagrodzenie pomniejszane o koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu mogą wynosić 20% lub 50%.

Różne źródła przychodu

Pojawia się wiele pytań, czy 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) można zastosować do całości wynagrodzenia. Wedle przepisów 50% KUP można zastosować wyłącznie do przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich. 20% można zastosować do przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Jak zapłacić podatek?

W przypadku wynagrodzenia za przychód z działalności wykonywanej osobiście podatnik ma obowiązek odprowadzić zaliczkę w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano wynagrodzenie.

Natomiast w przypadku uznania wynagrodzenia za przychód z praw majątkowych rozliczenie nastąpi w ramach zeznania rocznego.