Kwota wolna od podatku obecnie

Tytułem wstępu wyjaśnijmy, czym jest kwota wolna od podatku. Najprościej mówiąc, jest to kwota dochodu, od którego podatek nie jest odprowadzany. Jest ściśle powiązana ze skalą podatkową i kwotą zmniejszającą podatek, bowiem to od kwoty wolnej od podatku zależy ostateczna jego wysokość. Kwota pomniejszająca podatek to kwota obliczona, jako 17% od kwoty wolnej od podatku. Kwota zmniejszająca podatek jest odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeśli podstawa opodatkowania oscyluje w granicach 8 000 zł do 13 000 zł, sposób obliczenia obecnie wygląda następująco – najpierw należy pomnożyć 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł. Otrzymaną w ten sposób kwotę odejmuje się od 1360 zł. Otrzymana kwota jest wartością zmniejszającą podatek.

Jeśli jednak podstawa przewyższa 85 528 zł, ale nie 127 000 zł, to podstawiamy inne liczby. Musimy pomnożyć 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł. W przypadku przekroczenia progu 127 000 zł nie stosuje się żadnej kwoty zmniejszającej podatek.

Zmiany od 1 stycznia 2022 roku

Dotychczas funkcjonowała zasada traktująca o tym, że im większe dochody w ciągu roku, tym mniejsza kwota wolna od podatku. Dlatego też osoby, które dużo zarabiają, płacą wyższe podatki – nie mogą skorzystać odpowiednio z kwoty zmniejszającej podatek.

Za sprawą Polskiego Ładu wskazany wyżej sposób obliczeń został uchylony. Program partii rządzącej wprowadza jedną kwotę zmniejszającą podatek – wynosi ona 5 100 zł. Kwota wolna od podatku wyniesie zatem 30 000 zł. Jednak sytuacji przekroczenia 120 000 zł podatek nie będzie mógł być pomniejszony o żadną wartość.

Zmiana progu podatkowego 2022

Kolejną zmianą, której możemy spodziewać się w nowym roku, to zwiększenie progu podatkowego. Obecnie wynosi on 85 528 zł, a po zmianach wzrośnie aż do 120 000 zł. Te osoby, u których podstawa opodatkowania wynosi ponad 120.000 zł, powinny zapłacić podatek w wysokości 15.300 zł oraz 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. Niestety w takiej sytuacji nie można pomniejszyć obliczonego podatku o kwotę 5 100 zł.

Od stycznia 2022 roku podatnicy, których podstawa opodatkowania wyniesie do 120 000, będą mogli od podatku odjąć 5 100 zł. Taka zmiana byłaby z pewnością odczuwalna, ale ceny produktów i usług rosną przeraźliwym tempie. Inflacja, która stale rośnie, może pochłonąć zwrot podatku, tym samym zmiany podatkowe będą mniej odczuwalne.