Czym jest eTA? 

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest eTa, czyli Elektroniczna Autoryzacja Podróży.  To dokument potrzebny obywatelom, którzy są zwolnieni z obowiązku wizowego, kiedy przybywają do Kanady drogą lotniczą. Jest on elektronicznie połączony z paszportem i ważny nie dłużej niż 5 lat bądź do czasu wygaśnięcia paszportu – wyrobienie nowego wiąże się z nową eTA. 

Należy pamiętać, że eTA nie jest gwarantem wjazdu Kanady, gdyż funkcjonariusze sprawdzają komplet dokumentów i decydują, czy podróżny może wjechać do kraju. 

Kto potrzebuje eTA?

Należy przede wszystkim wskazać cztery grupy podróżnych do Kanady:

  • Podróżni potrzebujący eTA – obywatele państw, które są zwolnione z obowiązku posiadania wizy, muszą uzyskać zezwolenie eTA, aby podróżować do Kanady samolotem lub tranzytem przez kanadyjskie lotnisko. Niemniej jednak, ci podróżni nie są zobowiązani do posiadania eTA, jeśli wjeżdżają do Kanady pojazdem prywatnym, autobusem, pociągiem lub statkiem, w tym również statkiem wycieczkowym.
  • Podróżni, którzy mogą być uprawnieni do złożenia wniosku – obywatele określonych państw, które są objęte wymogiem posiadania wizy, mają możliwość złożenia wniosku o eTA zamiast tradycyjnej wizy, jeśli planują podróżować do Kanady samolotem. Niemniej jednak, ci podróżni muszą uzyskać wizę turystyczną, gdy zamierzają przybyć do Kanady samochodem, autobusem, pociągiem lub statkiem, w tym również statkiem wycieczkowym.
  • Podróżni nie mogący złożyć wniosku o eTA, którzy muszą złożyć inne dokumenty identyfikujące– mieszkańcy Kanady, włączając w to osoby posiadające podwójne obywatelstwo, muszą dysponować aktualnym paszportem kanadyjskim. Jednostki posiadające obywatelstwo zarówno Kanady, jak i Stanów Zjednoczonych mogą podróżować przy użyciu ważnego paszportu kanadyjskiego lub amerykańskiego. Stali rezydencji potrzebują ważnej karty rezydenta lub dokumentu podróżnego stałego rezydenta. 
  • Podróżni zwolnieni z obowiązku posiadania eTA – to obywatele USA i pełnoprawni rezydenci. 

Złożenie wniosku o eTA – jak to zrobić?

Można to zrobić w kilka minut za pośrednictwem strony kanadyjskiego rządy, a potwierdzenie wydania dokumentu zwykle zostaje przyznane w ciągu kilku minut. Do złożenia wniosku potrzebny jest paszportadres e-mail i karta kredytowa. Pamiętaj, aby odpowiednio wpisać swój numer paszportu, gdyż błąd może kosztować cię nie wpuszczeniem do Kanady. Należy uiścić opłatę w wysokości 7 dolarów kanadyjskich.